Winters ongedierte

De winterprik laat zich voelen de laatste tijd, aangevroren autoramen, witte bomen en spekgladde wegen. Ook het ongedierte heeft dit gevoeld en zoekt zijn toevlucht in warme plekjes. We bemerken opnieuw een stevige stijging in het aantal meldingen voor muizen en ratten. Maar ook steenmarters, bedwantsen of vlooien houden geen winterslaap.

Wij gaan er vaak valselijk vanuit dat ongedierte zoals vlooien of vliegen enkel tijdens de zomer overlast veroorzaakt, niets is minder waar. Buiten in de kou zouden ze afsterven, maar wij creëren optimale leefomstandigheden door onze verwarming aan te zetten en de huisdieren binnenshuis te houden. Vlooien blijven actief zolang er een voedingsbron in de buurt is en de omgeving gunstig blijft, klustervliegen overwinteren graag op onze zolders.

Voor bedwantsen ligt de problematiek eerder bij het reizen, zowel tijdens de winter als de zomer gaan we op reis. Ze kruipen in onze koffer en keren terug mee naar huis. Omdat weinig mensen iets weten over ‘bed bugs’, is het dan ook vaak te laat en hebben de bedwantsen zich al verspreid in de slaapkamer. Deze insecten zijn heel erg resistent, een beetje kou of insectenspray doet hen dus niks. Ze moeten met een hitte- of stoombehandeling (+55°C) gedood worden.

Muizen en ratten zijn in feite het hele jaar door actief, maar veroorzaken vooral overlast tijdens de winter. Het is vaak onduidelijk hoe ze het huis precies binnenkomen maar wat velen niet weten, is dat deze knaagdieren uitstekende klimmers, zwemmers en springers zijn. Daarnaast weten ze zich door erg kleine gaatjes te wurmen. Het is belangrijk dat je achterhaalt waar de muizen of ratten binnenkomen, het ingangspunt moet afgesloten worden of de diertjes zullen blijven terugkeren.

Deze infographic toont jullie enkele punten in & rond het huis die gevoelig zijn voor knaagdieren. Voor tips over hoe u ratten en muizen kan voorkomen, klik hier.
Het dak of een garage-opening is ook een ideaal ingangspunt voor de steenmarter.

 

winters-ongedierte-infographic

 

Advertenties

Ratten in uw tuin & straat – Wat nu?

Je kijkt gezellig uit het raam naar buiten en geniet van de winterpracht in de tuin. Maar plots bemerk je een rat die rond jouw tuinhuis sluipt op zoek naar voedsel… Vies! Nu je erover nadenkt, is dit eigenlijk niet de eerste keer dat je er eentje zag! Vorige dinsdag zag je er ’s avonds een tweetal de straat oversteken en dit weekend had de buurvrouw ook al haar beklag gedaan.

Je denkt na over wat dit zou kunnen veroorzaken, maar kan niet onmiddellijk iets bedenken. Je hebt proofing, een nette tuin en afgesloten vuilnisbakken, ook zijn er geen huisdieren aanwezig… Heel vreemd! Waarom zijn er dan toch zo veel ratten aanwezig?

Dan moet je jezelf deze vragen stellen:

 1. Zijn er wegen-, riolerings- of andere werken in de buurt?
 2. Woont u landelijk en is er wateroverlast (veel regenval)?
 3. Heeft u een composthoop?
 4. Is er een recyclagepark in de buurt?

Als het antwoord op één of meerdere van deze vragen  ‘ja’ luidt, dan is dit de boosdoener en krijgt u bezoek van de bruine rat.

De bruine rat is een alleseter en leeft vooral in en rond rioleringen, afval, schuren, waterlopen en recyclageparken. Ze verkiest dicht bij mensen te wonen want daar is altijd voedsel aanwezig.

Bij werken of wateroverlast wordt hun verblijfplek vernield of verstoord, ze zijn dus genoodzaakt om op zoek te gaan naar nieuwe beschutting, liefst eentje waar voedsel te vinden is.

Het recyclagepark en de composthoop zijn voor allerlei ongedierte een onweerstaanbare voedselplek.

Wat kan u concreet doen?

 • Als de rat zich bevindt op uw privé-eigendom (tuin/woning) dan ben jij als huiseigenaar verantwoordelijk en moet je zelf de woning en tuin ‘knaagdierproof’ maken.
 • Als u denkt dat de overlast veroorzaakt wordt door vuilnis of een composthoop van een buur, dan neemt u best  contact op met uw wijkagent via het lokale politiekantoor. Deze persoon kan bemiddelen.
 • Als u vermoedt dat het nabijgelegen recyclagepark, werken aan de straat/riolering of een openbare container de boosdoener is, dan kan u contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente of stad. Contactgegevens kan je googelen: ‘milieudienst stad x’.
 • Denkt u dat de rattenoverlast afkomstig is van een waterloop in uw omgeving? Dan kan u de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) contacteren, zij zijn verantwoordelijk voor de rattenbestrijding in de Vlaamse waterlopen.

Bent u ten einde raad? Aarzel dan niet meer en neem contact op met een professionele ongediertebestrijdingsfirma. Zij kunnen u adviseren, de juiste weringsmaatregelen nemen en de ratten bestrijden.

 

 

Dekt uw verzekering schade door knaagdieren?

Het knaagdierenseizoen is aangebroken. Als het kouder wordt en regen met bakken uit de lucht valt, gaan muizen en ratten op zoek naar een warmer plekje, bij voorkeur binnenshuis.

Knaagdieren vormen een groot probleem voor huiseigenaren. Hun gekrabbel en geknabbel houdt iedereen uit z’n slaap. Je schrikt je dan ook een kapot wanneer je een nachtelijke ontmoeting hebt met een muis. Doordat ze overal door het huis lopen besmetten ze onze keuken en het eten in de voorraadkast. Daarenboven verspreiden ze ziekten, parasieten en bacteriën. Maar de grootste schade is die aan jouw huis. De herstellings- en restauratiekosten kunnen dan ook makkelijk oplopen tot duizenden euro’s. En daar draai jij vaak voor op want knaagdierenschade wordt waarschijnlijk niet gedekt door jouw verzekering.

Schade door muizen en ratten

Jij denkt dat knaagdieren slechts enkele hapjes uit jouw koekjesvoorraad nemen? Dan heb je het goed mis. Het schadebeeld kan erg uitgebreid en uiteenlopend zijn:

 • Geknaag aan de fundamenten van jouw huis;
 • Het scherpen van hun tanden aan bakstenen en muren;
 • Gaten kauwen in raam- en deuromkaderingen, plafonds, en houten wanden;
 • Gescheurde isolatie vanwege hun nesteldrang en loopgangen;
 • Verzwakte houtstructuur door urine;
 • Stukbijten van waterleidingen, elektriciteit- en gaskabels.

De herstelkosten kunnen hoog oplopen, maar hun geknaag kan ook leiden tot kortsluiting, brand of serieuze waterschade.

Waarom de schade meestal niet gedekt wordt door de verzekering

Eenmaal je de schade ontdekt, haal je de woon- en inboedelverzekering boven waarin je de contactgegevens van de verzekeringsagent opzoekt om de factuur op te sturen. Spijtig genoeg, zal je waarschijnlijk ook ontdekken dat de schadekost niet terugbetaald wordt. Dit is zo bij de meeste verzekeringsmaatschappijen.

Schade door ongedierte wordt namelijk gezien als een langetermijngevolg van achteloosheid. De huiseigenaar neemt geen preventiemaatregelen of kan deze onvoldoende bewijzen. Oftewel, de schade kon voorkomen worden en wordt hierdoor niet terugbetaald.

Welke schade wordt wel gedekt?

Als de ongedierteschade onverwachts en plots opduikt en niet te wijten valt aan achteloosheid, is er een mogelijkheid tot terugbetaling. Hun aanwezigheid wordt dan meestal verklaard door onverwachtse omstandigheden bv. een storm die dakpannen afblaast waardoor ongedierte naar binnen kon komen.

Voor schade aangericht door wilde dieren bv. steenmarters is er soms een terugbetaling. U heeft recht op een vergoeding van Natuur en Bos voor dit soort schade indien uw schadegeval voldoet aan een aantal criteria. Op de website van Natuur als goede buur vindt u meer informatie. Bij schade aan uw wagen, gaat u best te rade bij uw verzekeringsagent.

Wat te doen bij schade door ongedierte?

Als u vragen heeft hieromtrent, neemt u best contact op met uw verzekeringsagent. Zij kunnen u meedelen of de schade al dan niet terugbetaald wordt. In ieder geval, preventie is de beste optie voor het knaagdierenseizoen.

Laat u adviseren door een ongediertespecialist om uw huis knaagdierproof te maken voor de aankomende winter. Bel 0800/96 900 of boek een afspraak via ons contactformulier.

Ongediertebestrijding in uw huurwoning

Ongedierte lijkt soms klein en onschuldig, maar kan echter voor heel wat problemen zorgen, ook financieel want de schade kan behoorlijk oplopen. Daarenboven komen vaak nog eens de kosten van de professionele ongediertebestrijder. Heel vaak wordt ons dan ook de vraag gesteld: “Kan ik deze kosten verhalen op mijn verhuurder?”

Op deze vraag kunnen wij spijtig genoeg geen eenduidig antwoord geven. Elke situatie is namelijk verschillend en de Belgische wetgeving heeft geen specifieke regels opgesteld hieromtrent.

Hier gelden vooral de wederzijdse verplichtingen van de huurder en verhuurder:

 1. De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud leveren en in zodanige staat onderhouden. Bovendien heeft de verhuurder de verplichting om aan de huurder het ongestoord genot van de woning te geven.
 2. De huurder moet de woning gebruiken als een goede huisvader en moet instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud.

Naargelang de oorzaak van het probleem (vocht, structureel, hygiëne, enz.) zal één van bovenstaande verplichtingen van toepassing zijn.

Situatie 1) U heeft last van muizen en vraagt een ongediertespecialist langs te komen. Hij stelt vast dat de muizen binnenkomen via de kapotte achterdeur. Dit is de achterdeur die u al een tijdje geleden aan uw huisbaas vroeg te herstellen. Uw huisbaas kan aansprakelijk gesteld worden voor de kosten want de woning is niet in goede staat.

Situatie 2) Uw huis heeft tochtspleten rondom het enkel glas. Als gevolg hiervan, heb je last van schimmel en vochtinsijpeling. Uw wooneigenaar  kan aansprakelijk gesteld worden voor deze kosten want de woning is niet in goede staat.

Situatie 3) U heeft last van kakkerlakken en ratten. De ongediertespecialist komt langs en stelt vast dat uw buurman zijn vuilnis opstapelt en niet laat ophalen. U moet gaan praten met uw buurman of de wijkagent op de hoogte brengen.

Situatie 4) U heeft last van broodkevers. De ongediertespecialist komt langs en stelt vast dat de kevers uw huis binnenkwamen via verpakte voeding. Niemand heeft hier schuld aan, maar de huisbaas allerminst dus dit is een kost voor de bewoner.

Wat doet u best als u een ongedierteplaag in uw huurhuis of appartement heeft?

U brengt de verhuurder op de hoogte van het probleem en raadpleegt vervolgens een professionele ongediertebestrijder die de oorzaak van de infestatie kan bepalen en een vrijblijvende offerte opmaakt. Op basis van deze informatie, kan u het gesprek met de verhuurder aangaan.

Woont u in een appartement? Dan gebeurt het vaak dat het ongedierte zich verspreidt door het hele gebouw, denken we aan kakkerlakken of muizen. Dergelijke infestatie vereist een uitgebreide aanpak voor het ganse gebouw. In dat geval, kan u samen met andere huurders het gesprek aangaan met de syndicus of verhuurder.

Op de website www.wonenvlaanderen.be kan u allerlei informatie inwinnen omtrent dit onderwerp.

Voor een vrijblijvende inspectie, gratis offerte en ongediertepreventietips kan u altijd terecht op onze website.

Ziet het zwart van de vliegen?

We lijken een ware invasie van klustervliegen mee te maken op dit moment. Dit zijn vliegen die tijdens de herfst jouw huis binnendringen om er te overwinteren op zolder. Ze lokken hun soortgenoten aan met feromonen waardoor ze soms met duizenden samentroepen.

Hoe ziet een klustervlieg eruit?

De klustervlieg lijkt op een sterk uitgegroeide (lengte tot 8 mm) kamervlieg met veel
goudkleurige haartjes op de thorax (borststuk) en een achterlijf met grijsblauwe en zwarte vlekken en strepen.

klustervliegen

De klustervlieg valt niet te verwarren met de herfstvlieg en de grasvlieg, die gelijkaardig gedrag vertonen (clusters) maar kleiner zijn.

Overlast door klustervliegen

Tijdens de zomer en het begin van de herfst veroorzaken klustervliegen slechts zelden overlast. Als het weer koeler wordt, zoeken ze beschutting in hoeken en gaten in huizen
en andere gebouwen. Naarmate de temperatuur verder daalt, zoeken ze meer bescherming en vormen vaak enorme clusters van duizenden vliegen op zolders, onder
daken, etc. Ze planten zich massaal voort op dit moment.

In de lente, bij hogere temperaturen ontwaken ze weer en zoeken ze het licht op waardoor ze dan massaal tegen de binnenkant van de ruiten gaan zitten. Het probleem lost zich tijdens deze periode dan ook vaak vanzelf op want ze zoeken een weg naar buiten.

Waarom komen ze elk jaar terug?

Het komt regelmatig voor dat hetzelfde gebouw ieder jaar opnieuw door de vliegen gebruikt wordt om te overwinteren. Dit komt door de feromonengeur die langdurig blijft hangen in het gebouw. Daarbij valt op dat ze meestal een voorkeur hebben voor hoge gebouwen en zich in de herfst graag neerzetten op de zuidgevel.

Wat kan jij doen om een zwerm te voorkomen?

 • Horren plaatsen in open ramen & deuren
 • Andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig horrengaas
 • Kleine roosters op/in de ventilatieopeningen in de muur plaatsen
 • Dichtkitten van de ruimte tussen kozijn & muur.

Tijdens de winter zijn de klustervliegen weinig beweeglijk en kunnen hele zwermen soms met de stofzuiger verwijderd worden.

Opgepast, wanneer klustervliegen doodvallen is het belangrijk geregeld de ruimte te poetsen. De dode vliegen trekken namelijk op hun beurt ander ongedierte aan.

Wanneer is het tijd om een professionele ongediertebestrijder erbij te roepen?

Bij ons geldt het gezegde, ‘beter voorkomen dan genezen’. Preventie is steeds de beste optie. Als het spijtig genoeg al te laat is voor preventie, neem je best contact op met een ongediertebestrijder in onderstaande gevallen:

 • Je hebt zelf al heel wat geprobeerd, maar het heeft geen impact
  • Stofzuiger zit al verstopt
  • Insecticide is leeggespoten maar werkt niet
  • Weringsmaatregelen beperken in kleine mate de toestroom
 • Als je absoluut geen idee hebt vanwaar deze vliegen komen en hoe ze jouw huis binnenraken.
 • De vliegen blijven zich vermenigvuldigen en vormen werkelijk clusters met honderden en duizenden vliegen.
 • Overlast in de andere delen van de woning.
 • Bezoek van ander ongedierte.

Wil u graag bezoek van onze ongediertespecialist om uw woning aan een grondige inspectie te onderwerpen? Bel dan 0800/96 900 of vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.

Draden van spinnen, de herfst kan beginnen!

De arachnofoben kunnen opnieuw gaan gillen want het is weer spinnentijd.

ARABEL, de Belgische Arachnologische Vereniging deed een onderzoek naar arachnofobie, de meest bekende en voorkomende angst onder de dierenfobieën, in België en Nederland. Zeven Belgen op tien geeft toe weleens schrik te hebben voor spinnen, terwijl één op de vijf Belgen en Nederlanders spinnen in huis onhygiënisch vinden. Bij drie op tien kan dit zelfs leiden tot paniekaanvallen, hartkloppingen, duizeligheid, hyperventilatie, vluchtdrang, etc.

De angst komt deels voort uit een prehistorisch trekje: vluchten voor het onbekende of het gevaar. Maar het kan ook te wijten zijn aan een angstwekkende ervaring uit de kindertijd (die je hoogstwaarschijnlijk vergeten bent). Daarenboven lijkt het vaak ook een familietrekje te zijn, wat overerving of aangeleerd gedrag kan betekenen. De ‘cultuur’ of locatie kan ook een bepalende factor zijn. Afrikanen of Australiërs groeien op met spinnen (groot & klein) om zich heen terwijl dat bij ons veel minder het geval is.

Velen overschatten de grootte van de spin en vinden hun angst zelf ook irrationeel, maar weten niet wat ze eraan kunnen doen. Welke remedies bestaan er allemaal?

 • Praten met vrienden of lotgenoten over jouw angst
 • Jezelf overtuigen dat het nuttige diertjes zijn (lees hier)
 • Positieve ervaringen opdoen met spinnen
 • De angsten doorstaan en met tijd leren dat er niet zoveel reden is om bang te zijn.
 • Psychologische begeleiding – cognitieve gedragstherapie of exposuretherapie (hoge succesrate!)
 • Pilletje – Kadert binnen het project WipeOutFear (KU Leuven)

Veel succes!

Heb je echt massale overlast door spinnen en raak je maar niet over die angst? Neem dan contact op met ons, wij helpen u graag!

 

De spinnen zijn er weer!

En daar zijn we blij om.

Onlangs nog in de tuin gelopen of uit het raam gekeken? Dan kon je er vast niet naast kijken, of lopen. Er worden opnieuw massaal spinnenwebben geweven. Niet enkel in de tuin, maar ook op donkere, verborgen plekjes in jouw huis. We moeten alvast de arachnofobe lezers teleurstellen – zoals ieder jaar – hun aanwezigheid kan je niet tegenhouden, hoogstens beperken.

Die spin kroop opzettelijk in jouw bad? Nee, spinnen kruipen meestal per ongeluk jouw woning binnen. Tijdens het paarseizoen gaan ze op zoek naar een vrouwtje en die zitten vaak verscholen in  donkere, stoffige ruimtes. Vervolgens vinden ze hun weg niet meer naar buiten of raken ze niet meer uit het bad door de gladde randen.

Goede redenen om een spin in huis te houden:

 • Eet vervelende insecten in jouw huis (muggen, vliegen, etc.);
 • Wijzen op een gezond huis en goede atmosfeer;
 • De spin heeft meer angst van jou dan andersom en bezorgt geen overlast (behalve de extra hoeken die je moet ‘afstoffen’)
 • Vinden toch opnieuw een gaatje om binnen te sluipen maar trekken uit zichzelf opnieuw weg;
 • Vaak helemaal ongevaarlijk, tenzij ze jouw huis zijn binnengekomen via een tros bananen, dan mag je argwanen.
 • Angst overwinnen!

Wat kan je toch doen om hun aanwezigheid te beperken?
(als je dit geen goede redenen vindt)

 • Houd het huis proper, borstel ook steeds de spinnenwebben weg.
 • Ramen en deuren dichthouden
 • Zo weinig mogelijk planten in huis hebben (planten = insecten = voedsel voor spinnen)

Meest diervriendelijke oplossing

Neem een potje of bokaal, schuif er een blaadje onder en plaats de spin in de tuin of op het terras. Best met wat afstand tussen de spin en de deur…

Volgende week: Hoe raak ik  van die spinnenangst af?

Heb je echt massale overlast door spinnen en raak je maar niet over die angst? Neem dan contact op met ons, wij helpen u graag!

Liever geen fruitvliegsalade op het menu?

Zomers weer, vlees op de barbecue, cocktail op tafel, lekkere fruitsalade als dessert en een keuken vol vervelende fruitvliegen.

Vervelend? Zeker! Ze lijken telkens uit het niets te ontstaan en teisteren onze keuken of afvalemmers op zoek naar voedsel een een plaatsje om hun eitjes af te zetten.

Wat zijn fruitvliegen?

Fruitvliegen worden soms ook bananenvliegen genoemd. Het zijn hele kleine vliegjes (3-4 mm) met een geel-bruine kleur.

De vliegjes komen af op de geur van zure wijn, frisdrank, bier en rottend fruit. De vuilnisbak is een waar paradijs voor fruitvliegen. Elke vrouwtje legen tussen 400 en 900 eitjes in groepjes van 15-25 in rottend of gistend materiaal en deze komen uit binnen de 24 uur. De larven die tevoorschijn komen, voeden zich met rottend materiaal. Hoe warmer, hoe sneller de levencyclus evolueert. Na enkele dagen zwermen er terug kleine fruitvliegen rond.

fruitvliegen

Vervelend en een onhygiënisch gevoel!

Vanwege hun voedselvoorkeur worden fruitvliegjes wereldwijd als één van de belangrijkste plaagdieren beschouwd.  Ze komen dan ook overal voor waar producten die fruit, suikers of gist bevatten, worden verwerkt of opgeslagen:  horeca, brouwerijen, supermarkten, groentewinkels, zuivelbedrijven, composthopen,… .

Omdat ze schimmels, bacteriën en gistcellen verspreiden van de ene voedingsbron naar de andere, gaat zo nabijgelegen fruit ook sneller rotten.

Kunnen we zelf iets doen?

Hoewel fruitvliegjes weinig schade of gevaar met zich meebrengen, zijn ze ontzettend hinderlijk en ongewenste gasten. Fruitvliegjesplagen zijn in de eerste plaats een kwestie van hygiëne.

Enkele tips:

 • Zorg er voor om fruit en groenten niet te lang en niet onafgedekt te bewaren.
 • Sluit vuilnisemmers en vuilcontiners goed af en ledig en reinig ze regelmatig.
 • Spoel en reinig regelmatig de afvoergoten en rioolputjes
 • Reinig de werkbladen en vloer dagelijks waar met voedingsmiddelen gewerkt wordt.
 • Spoel flesjes leeggoed zo goed mogelijk, de restjes suiker- of alcoholhoudende drank zijn een aantrekkingsbron voor fruitvliegjes. 

Fruitvlieg

 

Anticimex to the rescue!

Bestrijding is enkel zinvol wanneer tegelijkertijd ook alle nodige weringsmaatregelen worden getroffen.

Zelfs dan kan het probleem enkel opgelost worden door een gecombineerde of geïntegreerde inzet van verschillende bestrijdingstechnieken.

Beschikbare non-tox methoden zijn:

 • Electronische vliegenvangers op basis van UV-lampen , speciaal voor fruitvliegjes werd het Nectar-toestel ontworpen
 • Fruitvliegjesvallen

Wanneer dit niet afdoende is, kan beroep gedaan worden op insecticiden:

 • Gerichte behandeling van wanden en plafonds met residuele insecticiden
 • Ruimteverneveling met snel afbreekbare natuurlijke pyrethroïden (aërosolspuitbus of automatische dispenser

Anticimex neemt uw gemoedsrust serieus, zodat u écht ten allen tijde kan genieten van uw zomerse cocktail!

Klik hier om meer te weten over fruitvliegjes

Save

Vlooien in huis

Kleine, zwarte, springende insecten in huis? Oh nee, dit zijn vlooien. Waarschijnlijk binnen gebracht door jouw trouwe viervoeter vanop zijn ontdekkingstochten.

Vlooien, net zoals andere insecten, worden best vermeden. Ze zijn één van de meest voorkomende en vervelendste plaaginsecten.

 Vlooienoverlast

Vlooien veroorzaken vooral overlast. Volwassen insecten bijten jou en jouw huisdieren en de vlooienlarven laten een spoor van schade na want zij voeden zich met het organisch materiaal van tapijten, beddengoed, gordijnen, enz.

Eenmaal binnen, springen ze doorheen het huis en nestelen ze zich bovenal in kieren en spleten, maar ook in bedden, kledij, onder tapijten, enz.

Vlooien kan je makkelijk herkennen, ze worden tot 3 mm groot en ze hebben een rode/bruinachtige kleur. De meest voorkomende vlo in België is de kattenvlo, deze is vooral in huis terug te vinden. Ze leeft niet op ons lichaam, maar wanneer we de vlo passeren, zal ze omhoog springen en ons bijten. De beet bevindt zich dan ook meestal op onze voeten of onderbenen.

shutterstock_71639218

Eigenlijk leeft geen enkele vlo permanent op haar gastheer, maar bespringen ze ons enkel om zich te voeden. Ze kunnen zelfs tot 350 keer hun lichaamslengte springen.

De vlo kan een tijdje zonder voedsel en komt vaak terug boven na een vakantie. Door de trillingen van onze voetstappen, springen de vlooiencocons terug open en begint de plaag opnieuw.

Hoe kan je een vlooienbeet herkennen?

We reageren op het speeksel dat de vlo gebruikt om het bloed in onze bijtwond te laten stollen (net zoals bij de mug). Hierna wordt het een rood bultje of soms zelfs een grote blaar, met vaak een bloedkleurig puntje in het midden, dat gaat jeuken.

vlooienbeet

Wat is het verschil tussen een vlooienbeet en een bedwantsenbeet?

Het is moeilijk om een beet van een vlo te onderscheiden van die van een bedwants.

Vlooien komen overal in huis voor en kunnen ook huisdieren infesteren terwijl bedwantsen enkel voorkomen in bed. Daarenboven verschijnen de symptomen en eigenschappen van de beten niet onmiddellijk en kan het tot negen dagen duren vooraleer ze zichtbaar worden.

Een duidelijk verschil tussen beide is dat de beten van vlooien een rood puntje vertonen in het midden en vlooien bijten vooral in voeten, enkels en benen.

Kunnen we zelf iets doen?

Voorkomen is de boodschap. Zelf kan je goed en hard stofzuigen, met extra aandacht voor tapijten, zetels, bedden, plinten en kieren. Alle stoffen, kussens, handdoeken en beddengoed heet wassen (indien mogelijk 50-90°), dit overleven de larven of poppen niet, vergeet ook de kledij niet. Klop en schud alles stevig uit en herhaal het stofzuigen en wassen meermaals om de hardnekkige vlooien te bestrijden.

Vlooien in uw bedrijf bestrijden

Natuurlijk dient u ook de huisdieren die geïnfesteerd zijn met vlooien te behandelen met voorgeschreven producten die u kan verkrijgen bij de apotheek. Dit kan u ook op geregelde tijdstippen preventief doen.

Anticimex veegt ze niet onder mat – ze mogen hun koffers pakken!

Voor het bestrijden van vlooien, vertrouw je best op een expert. Die onderwerpt het gebouw aan een grondige ontsmetting. Een bestrijding van vlooien moet namelijk grondig en nauwkeurig gebeuren. De behandeling wordt uitgevoerd op plaatsen waar vlooien aanwezig zijn en plaatsen waar eventueel dieren komen, dit telkens met een marge van 30 cm naar boven toe. Wanneer de vlooien talrijk aanwezig zijn, is een herhaling van de bestrijding of vlooienbehandeling noodzakelijk.

Anticimex neemt uw gemoedsrust serieus, zodat u écht ten allen tijde op uw twee oren kan slapen.

Meer weten over vlooien – klik hier!