Muizen – Soorten

Muizen kunnen soms klein en schattig lijken, maar zorgen vaak voor heel wat overlast. Omdat knaagdieren zich uitstekend kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en omgevingen, is de muis een erg succesvol dier wat ontwikkeling betreft. In België leven er heel wat verschillende soorten muizen.

De meest voorkomende muizen in onze huizen en tuinen zijn de huismuis, bosmuis, veldmuis, spitsmuis en de woelmuis. De huismuis en spitsmuis verblijven graag binnenshuis bij koude temperaturen, terwijl de andere muizensoorten liever buiten blijven.

Muizen planten zich razendsnel voort, wat erg snel uitgroeit tot een heuse muizenplaag. Het is belangrijk van tijdig een professionele ongediertebestrijdingsfirma in te roepen, zij bezitten over de juiste kennis en ervaring om de muizenplaag te bestrijden.

Bel GRATIS 0800/96 900 en vraag een vrijblijvende offerte voor doeltreffende muizenbestrijding.

De huismuis

De huismuis is een vindingrijk, nieuwsgierig en kieskeurig knaagdiertje dat zich moeilijk laat vangen. Ze zijn vaak geziene huisgasten. De huismuis verkiest, zoals zijn naam al prijsgeeft, binnenshuis te leven want hij verdraagt de kou niet goed. Ze komen de woning binnen via openingen onder deuren, spleten of kieren in muren, via dakpannen, enz. De huismuis is een uitstekende klimmer en bouwt zijn nest op zolder of boven plafonds. Toch wordt hij het vaakst gevonden in de keuken. Het nest wordt in de onmiddellijke omgeving van de voedingsbron gemaakt, ze verplaatsen zich dan ook altijd beperkt: in een straal van 10m rond het nest.

De huismuis is een nachtdier en gaat ’s nachts op zoek naar voedsel en nestmateriaal. Hij is een alleseter, maar verkiest plantaardige producten zoals peulvruchten of noten. Ze moeten 3 gram voedsel per dag eten, maar kunnen wel vrij lang zonder drinken.

Hoe ziet de huismuis eruit?

 • Een volwassen huismuis wordt 7 à 10cm groot en kan tot 30 gram wegen. Hij heeft een lichtbruine tot donkergrijze kleur, met een licht gekleurde buik.
 • De huismuis is slank gebouwd om makkelijk in spleten & kieren te kunnen kruipen. Hij heeft een spitse kop met grote oren, en haar dunne staart is even lang of langer dan haar lichaam.
 • De huismuis wordt wel eens verward met de bosmuis, maar de huismuis heeft kleinere ogen en oren, en zijn achterpootjes zijn kleiner.

Huismuis bestrijden

Het wijfje kan 6 tot 10 worpen per jaar doen, de draagtijd bedraagt drie weken. Een worp kan 5 tot 6 jongen bevatten. Na twee maanden worden deze jongen dan geslachtsrijp. De huismuis leeft ong. één jaar en kan heel wat nakomelingen creëren wat leidt tot een heuse muizenplaag.

Welk soort overlast kan de huismuis veroorzaken?

 • De huismuis kan ziektekiemen verspreiden door ons voedsel te bevuilen met uitwerpselen en urine.
 • Knaagschade: de muis knaagt aan allerlei materialen om zijn tanden te scherpen. Daarnaast verzamelt hij zachte materialen zoals isolatie of papier en karton om zijn nest mee te bouwen.
 • De nachtrust verstoren: De huismuis is een nachtdiertje dat ’s nachts op zoek gaat naar voedsel en nestmateriaal, wij horen het diertje boven onze hoofden lopen en zijn tanden scherpen.
 • Zijn uitwerpselen vervuilen onze omgeving: dikke, spitsvormige uitwerpselen van 0,3 tot 0,8cm lang en tot 0,3cm dik.

Spitsmuis

De (huis)spitsmuizen leven in tuinen en groene (ruige) omgevingen rondom gebouwen. Bij de eerste koudeprik, verhuizen ze zich binnenshuis voor een warm nest en voedsel. Gezien de spitsmuis een insecteneter is, moeten er wel voldoende insecten in huis aanwezig zijn opdat hij kan overleven. Hij heeft een grote voedingsbehoefte: z’n eigen lichaamsgewicht per dag. Zijn grote eetlust werkt in ons voordeel, hij verlost ons van vervelende insecten (spinnen, wormen, slakken, larven, enz.).

De spitsmuis is een vlugge, beweeglijke muis die goed kan zwemmen. Het is een nachtdier en gaat ’s nachts op zoek naar voedsel en nestmateriaal. Binnen bouwt hij z’n nest op beschutte plaatsen of soms in isolatiemateriaal, buiten nestelt hij zich in beplantingen en composthopen of graaft hij onderaardse holen. Het gebeurt vaak dat spitsmuizen zich verbergen in rolluikenbakken. Ze zijn erg levendig en brengen een zacht piepend, fluitend of tjilpend geluid voort. De spitsmuis heeft een indringende geur en daarmee onderscheidt hij zich van de andere muizen.

Hoe ziet de spitsmuis eruit?

 • De volwassen spitsmuis is 6 à 9 cm lang, hij heeft een smalle, spitse schedel en tanden die gemaakt zijn voor het eten van insecten; zijn neus en snorharen zorgen ervoor dat hij overal de weg vindt.
 • Hij heeft een sterk glanzende vacht en bij de mannetjes is de muskusklier zichtbaar.
 • De spitsmuis heeft een bruine of grijsbruine kleur, de buik heeft een lichtere kleur. Zijn staart vormt 2/3de van zijn lichaamslengte en bevat lange, afzonderlijke haren.

De huisspitsmuis heeft een 2 à 3-tal worpen per jaar van vijf tot zeven jongen. De moeder neemt de jongen al erg vroeg, na 1 week, mee op sleeptouw. Ze lopen dan in een soort ganzenmars achter elkaar aan. De spitsmuizen leven twee à drie jaar.

Alle soorten spitsmuizen zijn beschermde diersoorten.

Welk soort overlast kan de spitsmuis veroorzaken?

 • Geurhinder: de spitsmuizen hebben een erg onwelriekende muskusgeur;
 • Ze vervuilen onze omgeving en het voedsel met hun urine en uitwerpselen;
 • Verstoren onze (nacht)rust: spitsmuizen zijn nachtdieren en ’s nachts op zoek naar voedsel en nestmateriaal. Ze maken daarbij piepende geluiden en kreten. Daarnaast hoor je hen naarstig rondlopen.
 • Spitsmuizen zijn dragers van bepaalde ziekten zoals Leptospiren die ze op de mens kunnen overdragen. Dit gebeurt door contact met besmette spullen.

De bosmuis

De bosmuis is vooral te vinden in bosranden met dichte begroeiing, open bosplekken met struikgewas en ook in aangrenzende tuinen met bomen en struikgewas. Door hun lange achterpoten, zijn bosmuizen uitstekend springers, ze springen 65cm hoog en tot 80cm ver. Ook kunnen ze erg goed graven, ze bouwen hun nest ondergronds, vaak onder boomwortels en soms tot 1m diep. Het ondergronds nest heeft twee ingangen en een vooraadkamer voor hun voedsel op te slaan.

Ze eten zowel klein ongedierte zoals insecten en wormen, als groene plantendelen, als noten, gedroogde vruchten, bessen en zaden.

De bosmuis heeft een grotere broer, de grote bosmuis die dieper in het bos leeft, erg zeldzaam is in Vlaanderen en daardoor een beschermde diersoort is.

Hoe ziet de bosmuis eruit

 • De volwassen bosmuis is een stevige muis die wel tot 10,5cm lang kan worden, met een spitse neus, grote uitstaande oren, grote zwarte ogen en een lange staart van 7,3 – 11,5 cm.
 • Hij heeft een licht geelbruine tot donkerbruine kleur en een lichtere kleur op de buik. De beide zijden zijn gemarkeerd door een oranje-bruine scheidingslijn.
 • De bosmuis wordt vaak verward met de huismuis, maar de bosmuis heeft grotere ogen en oren en zijn achterpoten zijn forser uitgevallen.

De bosmuis kan 2 tot 4 worpen doen per jaar, zo’n worp bevat drie tot zeven jongen. De bosmuis wordt max. circa 1 jaar oud.

Welke schade of overlast kan de bosmuis aanrichten?

 • Geurhinder: de bosmuis heeft een specifieke geur die lijkt op wildgeur;
 • Knaagschade: de bosmuis knaagt graag aan knoppen van bloemen, consumptienoten en gedroogde vruchten. Het diertje is vooral vervelend in de land- en tuinbouw waar het bietenzaadjes opeet.
 • In de herfst durven ze zich wel eens in schuurtjes, tuinhuisjes of garages vertonen, op zoek naar voedsel.

De veldmuis

De veldmuis leeft bij voorkeur op droge, zonnige en beschutte plaatsen met een ruige en dichte plantengroei. Hij loopt rond in kort, niet te vochtig grasland, akkers of braakliggend terrein. Het diertje is een uitstekende graver en bouwt zijn nesten soms tot wel 60cm diep. De veldmuis springt of klimt zelden of nooit. De veldmuis is een planteneter, hij eet vooral graangewassen, bollen, aardappelen, kool, wortels en ook boomschors.

De veldmuis laat behoorlijk wat sporen na rond zijn holen en eetplaatsen: ‘looppaadjes’ die de uitgangen van de holen verbinden, groenachtige uitwerpselen (tot 0,8cm lang), schade aan het weiland door de ondergrondse gangen.

Hoe ziet een veldmuis eruit?

 • De volwassen veldmuis wordt tussen de 9 en 12cm groot. Het diertje heeft een plompe bouw, stompe snuit en zijn ogen en oren zijn haast in de vacht verborgen. De veldmuis heeft een lichtbruine tot grijsbruine rug met soms kleurenvariaties tot zwart. Zijn buik is eerder lichtbruin.
 • De staart van de veldmuis is veel korter dan zijn lichaam (1/3de) en behaarder.
 • Pasgeboren veldmuisjes zijn blind en kaal.

Veldmuizen in tuin

Wijfjes doen vijf à zes worpen per jaar die een nestgrootte hebben van 5 tot 6 jongen. Hun draagtijd is 3 weken en de jongen zijn na 25 dagen geslachtsrijp. De levensverwachting is van korte duur: één of één en een half jaar. De veldmuis kant zich snel en massaal voortplanten, maar vallen vaak ten prooi aan roofvogels, hermelijnen, enz. Hierdoor ontstaan 3 tot 5-jarige cycli van veldmuizenplagen.

Welk soort overlast kan de veldmuis veroorzaken?

 • Knaagschade: aan de voet van de bast van jonge bomen,
 • Schade in weilanden, grasmatten en bouwland door zijn ondergrondse gangen die de grond ondermijnen;
 • Schade aan boomgaarden kan aanzienlijk zijn (bomen);
 • De veldmuis kan de modderkoorts overbrengen.

Heeft u last van een muizenplaag? Bel GRATIS 0800/96 900 en vraag een vrijblijvende offerte om muizen te bestrijden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s