10 weetjes over muizen & ratten

 • Muizen en ratten lopen bij voorkeur langs een muur, trap of vast voorwerp. Ze lopen niet graag in open ruimtes omdat de kans om gespot te worden groter is. Een muis of rat doet dit ook omdat hun zicht eerder beperkt is maar hun tastzin is uitstekend; door middel van hun snorharen behouden ze voeling met de wand en kunnen ze zich oriënteren.
 • Op plaatsen waar muizen en ratten vaak passeren ontstaat een bruin tot zwart loopspoor doordat ze met hun vacht met buiksmeer tegen de wanden strijken.
 • Muizen en ratten zijn uitstekende klimmers, ze kunnen op ruwe verticale oppervlaktes klimmen, tot wel 2m hoog. Daarnaast kunnen muizen ook heel hoog springen, ong. 25cm.
 • De tanden van ratten en muizen blijven hun leven lang doorgroeien. Het dier moet daarom voortdurend zijn tanden bijslijpen en zo ontstaat de knaagschade.
 • Muizen kunnen zich door een gaatje wurmen dat 0,5cm groot is maar ook ratten zijn erg slim en behendig, ze hebben slechts een klein ingangspunt nodig. Hun borstkas kan zich intrekken onder invloed van druk.
 • De zwarte rat heeft neofobie. Dit betekent dat ze angst heeft voor nieuwe voorwerpen in haar omgeving of die op zijn minst zal proberen te vermijden. Ze verkiest te foerageren op bepaalde vaste plekken en om bepaalde sporen te volgen. Als een onbekend voorwerp op dit spoor of die plek wordt geplaatst, is de kans groot dat de zwarte rat de plek zal mijden. Muizen zijn net heel nieuwsgierig en ontdekken het volledige gebouw.
 • Ratten lachen als ze gekieteld worden. Het zijn voor mensenoren onhoorbaar hoge gilletjes en kirrende geluiden.
 • Muizen versieren vrouwtjes met een serenade. Ze zingen ultrasone liefdesliedjes die verschillen in structuur en complexiteit. Dit is onhoorbaar voor de mens.
 • Vang je een muis of rat en laat je die in de tuin terug los, dan zal dat weinig zin hebben. De dieren vinden door middel van hun geursporen en uitstekende geheugen eenvoudig de weg terug. Laat minimaal een afstand van 100 tussen jouw gebouw en de ‘dropzone’.
 • Zowel muizen als ratten laten een ammoniakachtige geur na (urine) die erg scherp en indringend kan zijn.

Heeft u overlast van muizen of ratten? Vraag dan nu uw vrijblijvende inspectie en offerte! Wij helpen u de muizen en ratten bestrijden.

Winters ongedierte

De winterprik laat zich voelen de laatste tijd, aangevroren autoramen, witte bomen en spekgladde wegen. Ook het ongedierte heeft dit gevoeld en zoekt zijn toevlucht in warme plekjes. We bemerken opnieuw een stevige stijging in het aantal meldingen voor muizen en ratten. Maar ook steenmarters, bedwantsen of vlooien houden geen winterslaap.

Wij gaan er vaak valselijk vanuit dat ongedierte zoals vlooien of vliegen enkel tijdens de zomer overlast veroorzaakt, niets is minder waar. Buiten in de kou zouden ze afsterven, maar wij creëren optimale leefomstandigheden door onze verwarming aan te zetten en de huisdieren binnenshuis te houden. Vlooien blijven actief zolang er een voedingsbron in de buurt is en de omgeving gunstig blijft, klustervliegen overwinteren graag op onze zolders.

Voor bedwantsen ligt de problematiek eerder bij het reizen, zowel tijdens de winter als de zomer gaan we op reis. Ze kruipen in onze koffer en keren terug mee naar huis. Omdat weinig mensen iets weten over ‘bed bugs’, is het dan ook vaak te laat en hebben de bedwantsen zich al verspreid in de slaapkamer. Deze insecten zijn heel erg resistent, een beetje kou of insectenspray doet hen dus niks. Ze moeten met een hitte- of stoombehandeling (+55°C) gedood worden.

Muizen en ratten zijn in feite het hele jaar door actief, maar veroorzaken vooral overlast tijdens de winter. Het is vaak onduidelijk hoe ze het huis precies binnenkomen maar wat velen niet weten, is dat deze knaagdieren uitstekende klimmers, zwemmers en springers zijn. Daarnaast weten ze zich door erg kleine gaatjes te wurmen. Het is belangrijk dat je achterhaalt waar de muizen of ratten binnenkomen, het ingangspunt moet afgesloten worden of de diertjes zullen blijven terugkeren.

Deze infographic toont jullie enkele punten in & rond het huis die gevoelig zijn voor knaagdieren. Voor tips over hoe u ratten en muizen kan voorkomen, klik hier.
Het dak of een garage-opening is ook een ideaal ingangspunt voor de steenmarter.

 

winters-ongedierte-infographic

 

Dekt uw verzekering schade door knaagdieren?

Het knaagdierenseizoen is aangebroken. Als het kouder wordt en regen met bakken uit de lucht valt, gaan muizen en ratten op zoek naar een warmer plekje, bij voorkeur binnenshuis.

Knaagdieren vormen een groot probleem voor huiseigenaren. Hun gekrabbel en geknabbel houdt iedereen uit z’n slaap. Je schrikt je dan ook een kapot wanneer je een nachtelijke ontmoeting hebt met een muis. Doordat ze overal door het huis lopen besmetten ze onze keuken en het eten in de voorraadkast. Daarenboven verspreiden ze ziekten, parasieten en bacteriën. Maar de grootste schade is die aan jouw huis. De herstellings- en restauratiekosten kunnen dan ook makkelijk oplopen tot duizenden euro’s. En daar draai jij vaak voor op want knaagdierenschade wordt waarschijnlijk niet gedekt door jouw verzekering.

Schade door muizen en ratten

Jij denkt dat knaagdieren slechts enkele hapjes uit jouw koekjesvoorraad nemen? Dan heb je het goed mis. Het schadebeeld kan erg uitgebreid en uiteenlopend zijn:

 • Geknaag aan de fundamenten van jouw huis;
 • Het scherpen van hun tanden aan bakstenen en muren;
 • Gaten kauwen in raam- en deuromkaderingen, plafonds, en houten wanden;
 • Gescheurde isolatie vanwege hun nesteldrang en loopgangen;
 • Verzwakte houtstructuur door urine;
 • Stukbijten van waterleidingen, elektriciteit- en gaskabels.

De herstelkosten kunnen hoog oplopen, maar hun geknaag kan ook leiden tot kortsluiting, brand of serieuze waterschade.

Waarom de schade meestal niet gedekt wordt door de verzekering

Eenmaal je de schade ontdekt, haal je de woon- en inboedelverzekering boven waarin je de contactgegevens van de verzekeringsagent opzoekt om de factuur op te sturen. Spijtig genoeg, zal je waarschijnlijk ook ontdekken dat de schadekost niet terugbetaald wordt. Dit is zo bij de meeste verzekeringsmaatschappijen.

Schade door ongedierte wordt namelijk gezien als een langetermijngevolg van achteloosheid. De huiseigenaar neemt geen preventiemaatregelen of kan deze onvoldoende bewijzen. Oftewel, de schade kon voorkomen worden en wordt hierdoor niet terugbetaald.

Welke schade wordt wel gedekt?

Als de ongedierteschade onverwachts en plots opduikt en niet te wijten valt aan achteloosheid, is er een mogelijkheid tot terugbetaling. Hun aanwezigheid wordt dan meestal verklaard door onverwachtse omstandigheden bv. een storm die dakpannen afblaast waardoor ongedierte naar binnen kon komen.

Voor schade aangericht door wilde dieren bv. steenmarters is er soms een terugbetaling. U heeft recht op een vergoeding van Natuur en Bos voor dit soort schade indien uw schadegeval voldoet aan een aantal criteria. Op de website van Natuur als goede buur vindt u meer informatie. Bij schade aan uw wagen, gaat u best te rade bij uw verzekeringsagent.

Wat te doen bij schade door ongedierte?

Als u vragen heeft hieromtrent, neemt u best contact op met uw verzekeringsagent. Zij kunnen u meedelen of de schade al dan niet terugbetaald wordt. In ieder geval, preventie is de beste optie voor het knaagdierenseizoen.

Laat u adviseren door een ongediertespecialist om uw huis knaagdierproof te maken voor de aankomende winter. Bel 0800/96 900 of boek een afspraak via ons contactformulier.

Ongediertebestrijding in uw huurwoning

Ongedierte lijkt soms klein en onschuldig, maar kan echter voor heel wat problemen zorgen, ook financieel want de schade kan behoorlijk oplopen. Daarenboven komen vaak nog eens de kosten van de professionele ongediertebestrijder. Heel vaak wordt ons dan ook de vraag gesteld: “Kan ik deze kosten verhalen op mijn verhuurder?”

Op deze vraag kunnen wij spijtig genoeg geen eenduidig antwoord geven. Elke situatie is namelijk verschillend en de Belgische wetgeving heeft geen specifieke regels opgesteld hieromtrent.

Hier gelden vooral de wederzijdse verplichtingen van de huurder en verhuurder:

 1. De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud leveren en in zodanige staat onderhouden. Bovendien heeft de verhuurder de verplichting om aan de huurder het ongestoord genot van de woning te geven.
 2. De huurder moet de woning gebruiken als een goede huisvader en moet instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud.

Naargelang de oorzaak van het probleem (vocht, structureel, hygiëne, enz.) zal één van bovenstaande verplichtingen van toepassing zijn.

Situatie 1) U heeft last van muizen en vraagt een ongediertespecialist langs te komen. Hij stelt vast dat de muizen binnenkomen via de kapotte achterdeur. Dit is de achterdeur die u al een tijdje geleden aan uw huisbaas vroeg te herstellen. Uw huisbaas kan aansprakelijk gesteld worden voor de kosten want de woning is niet in goede staat.

Situatie 2) Uw huis heeft tochtspleten rondom het enkel glas. Als gevolg hiervan, heb je last van schimmel en vochtinsijpeling. Uw wooneigenaar  kan aansprakelijk gesteld worden voor deze kosten want de woning is niet in goede staat.

Situatie 3) U heeft last van kakkerlakken en ratten. De ongediertespecialist komt langs en stelt vast dat uw buurman zijn vuilnis opstapelt en niet laat ophalen. U moet gaan praten met uw buurman of de wijkagent op de hoogte brengen.

Situatie 4) U heeft last van broodkevers. De ongediertespecialist komt langs en stelt vast dat de kevers uw huis binnenkwamen via verpakte voeding. Niemand heeft hier schuld aan, maar de huisbaas allerminst dus dit is een kost voor de bewoner.

Wat doet u best als u een ongedierteplaag in uw huurhuis of appartement heeft?

U brengt de verhuurder op de hoogte van het probleem en raadpleegt vervolgens een professionele ongediertebestrijder die de oorzaak van de infestatie kan bepalen en een vrijblijvende offerte opmaakt. Op basis van deze informatie, kan u het gesprek met de verhuurder aangaan.

Woont u in een appartement? Dan gebeurt het vaak dat het ongedierte zich verspreidt door het hele gebouw, denken we aan kakkerlakken of muizen. Dergelijke infestatie vereist een uitgebreide aanpak voor het ganse gebouw. In dat geval, kan u samen met andere huurders het gesprek aangaan met de syndicus of verhuurder.

Op de website www.wonenvlaanderen.be kan u allerlei informatie inwinnen omtrent dit onderwerp.

Voor een vrijblijvende inspectie, gratis offerte en ongediertepreventietips kan u altijd terecht op onze website.

Blijf niet zitten met muizenissen!

Geritsel in het plafond, kleine muizenstrontjes op de grond in plaats van op je boterham, geurhinder die je niet direct kan toewijzen en plotselinge knaagschade? Waarschijnlijk heb je muizen in huis.

Dit zijn natuurlijk niet de lieve huisdiertjes die je in gedachten had maar hoe weet je nu of je een muizenplaag hebt of niet?

Muizen zijn op zoek naar voedsel en een warme nestplaats en doen dit bij voorkeur in de buurt van mensen want onbewust voorzien wij hen van al het nodige. Ze komen de woning binnen via openingen in de buitenmuur, dakgoten, chauffageleidingen, openingen onder poorten en deuren en zo verspreiden de muizen zich doorheen jouw woning.

Belangrijk om te weten is dat muizen altijd hun nest maken dicht bij een voedselbron. Mogelijke nestplaatsen zijn achter keukenkasten (valse wanden), tussen plafond en vloer, spouwmuren, voorraadkamers of andere ruimtes die dienst doen als voorraadruimte en op zolder.

Hou het muisstil!

De huismuis is de meest voorkomende muis in woningen. Het is een vindingrijk, nieuwsgierig knaagdiertje dat zich moeilijk laat vangen. Zoals haar naam prijsgeeft, leeft ze graag binnenshuis want ze kunnen niet zo goed tegen de kou.

Het is een diertje dat vooral ’s nachts actief is. Een volwassen huismuis wordt tot 10cm groot en weegt ongeveer 30 gram. Ze heeft een lichtbruine tot donkergrijze kleur, met een lichtgekleurde buik. Ze is slank gebouw om makkelijk in kieren en spleten (0,5 cm) te kunnen kruipen. De muis heeft een spitse kop met grote oren en de dunne staart is even lang of langer dan haar lichaam.

Risico's van muizen.jpg

Het wijfje kan tot 6 tot 10 worpen doen per jaar en elke worp kan tot 6 jongen bevatten. Dit kan dus al heel snel leiden tot een heuse muizenplaag.

Kunnen we zelf iets doen?

Zeker! Met de volgende tips kan je de muizen voorkomen om binnen te komen.

 • Houd uw grasmat en beplanting of begroeiing kort.
 • Sluit vuilnisbakken goed af.
 • Berg dierenvoeding op in afsluitbare emmers.
 • Laat geen losse voedingsmiddelen rondslingeren en stockeer de voedingsmiddelen zodanig dat muizen er niet aan kunnen.
 • Opgelet met kippen in de tuin. Bied hun voeding aan in voederbakken.
 • Plaats roosters boven ventilatie- en verluchtingsopeningen naar buiten.
 • Dicht spouwen aan onder- en bovenkant (bv. stootvoegen), alsook kieren & spleten in de muren.
 • Sluit openingen onder de dakpannen zo goed mogelijk af.

Als je last hebt van slechts één muis in uw huis, kan je zelf proberen de muis te bestrijden. Je kan terecht in de dichtstbijzijnde doe-het-zelf winkel voor vergif. Het is belangrijk om de verpakking grondig te bekijken op dier- en kindvriendelijkheid van het product.

Opgeruimd staat netjes.

Eén of twee muizen vormen al snel een heuse muizenplaag die je niet zelf kan bestrijden. Geen probleem. Anticimex biedt de oplossing!

Na een grondige inspectie wordt de bestrijdingsmethode bepaalt die de muizen eeuwig een halt zal toeroepen. Er kan gebruik gemaakt worden van non-tox middelen, electronic rodent monitoring, lijmplaten, professioneel muizenvergif, enz. Wij adviseren ook omtrent verdere maatregelen en manieren om muizen te voorkomen.

Anticimex neemt uw gemoedsrust serieus, zodat u écht ten allen tijde op uw twee oren kan slapen.

 Wenst u meer info over muizenbestrijding? Klik hier!