Geef ongedierte geen warm nest!

Tips voor brandhoutopslag bij winterweer:

In België zijn de winters niet zo heel koud maar desalniettemin houden wij ervan om zalig te ontspannen bij knisperend haardvuur en de kou buiten te houden. Maar afhankelijk van waar je jouw brandhout opslaat, is het heel waarschijnlijk dat ook ongedierte zich dan bij jou thuis voelt.

Brandhout trekt veel soorten ongedierte aan. De grootste risico’s komen van houtknabbelende insecten en van knaagdieren. Dit ongedierte, zoals sparrenreuzenmieren en muizen kunnen lelijk huishouden. Door onze suggesties in acht te nemen, blijf je gewoon warm en gezellig bij jouw haardvuur zitten, zonder je zorgen te maken over ongewenste gasten.

Dus waar sla je je brandhout dan wel op?

Buiten. Toegegeven, je in de vrieskou begeven om brandhout te halen is niet ideaal. Maar een plotse invasie van sparrenreuzenmieren die in jouw woonkamer rondkuieren, is dat nog minder. Of een muis die haar nestje bouwt tussen twee stapels netjes geschikt brandhout in jouw kelder. Eens dit ongedierte is binnengedrongen, wordt het een hele klus om ze opnieuw buiten te krijgen.

Tips voor opslag buiten:

 • Vermijd het stapelen van brandhout tegen de buitenmuren van je huis.
  Als het brandhout tegen jouw huis aanleunt, is het voor ongedierte des te gemakkelijker om van de stapel te verhuizen naar de warmte van het huis.
 • Bedek het brandhout om het droog te houden.
  Het is belangrijk jouw brandhout droog te houden, want zo brandt het goed en is ongedierte ook minder geneigd zich erin te vestigen. Sparrenreuzenmieren nestelen zich bijvoorbeeld bijzonder graag in nat en rottend hout.
 • Zorg ervoor dat het brandhout niet op de grond ligt zodat de bodem of het gras het niet verzadigt.
  Zoals hierboven vermeld, is nat en rottend hout zeer aantrekkelijk voor bepaalde insecten met destructieve neigingen, zoals reuzenmieren. Door het hout op paletten te stapelen, komt het hout niet in contact met de grond. Zo is er een voortdurende luchtcirculatie rond het brandhout, waardoor het niet al te nat wordt en het ook niet gaat rotten.
 • Leg alleen hout binnen dat je meteen gebruikt.
  Als er toch ongedierte in jouw brandhout is geslopen en je brandt de houtblokken niet meteen op, geef je ze de kans het hout te verlaten en in huis op zoek te gaan naar een warme schuilplaats.

Preventie is cruciaal om het huis vrij te houden van ongedierte. Eens ze binnen zijn, is het moeilijk de schade in te schatten zonder een heel grondig onderzoek. Reuzenmieren of andere houtinsecten kunnen behoorlijke structurele schade aanrichten; muizen kunnen brand veroorzaken door aan de kabels te knagen.

Als je toch ongedierte vindt, neem dan contact op met een professional. Bespuit het brandhout niet met pesticiden. Dat kan gevaarlijk zijn wanneer je de houtblokken in het vuur legt!

3 tips om steenmarters op afstand te houden

De steenmarters komen steeds meer voor in verstedelijkt gebied en deze keer hebben ze geen schrik van contact met mensen. Ze wriemelen zich overal doorheen en maken zelfs nestjes in huizen. Aangezien de steenmarter een beschermde diersoort is, kunnen we het dier niet bestrijden. Lees daarom onze 3 tips om steenmarters op afstand te houden:

 • Sterke geuren zijn de makkelijkste en goedkoopste oplossingen. Een voorbeeld kan zijn: een goedkoop toiletblokje onder de motorkap hangen of een sterk geurblokje in uw zolder plaatsen. Hoe sterker de geur, hoe beter.
 • Het gebruik van kippengaas is ook aanbevolen. Je kan eventueel een rooster met kippengaas maken en dit onder uw motor leggen. Zorg er wel voor dat het niet te strak zit.
 • Maak de dierenverblijven steenmarteronvriendelijk door fijnmazig gaas te gebruiken als omheining of maak gebruik van een ren. Berg dierenvoeding goed op in een afgesloten container.

Voor meer informatie over steenmarters, kan u hier terecht.

Wat bepaalt de kosten van ongediertebestrijding?

We krijgen heel vaak de vraag: “Kan je even snel zeggen wat de bestrijding van X zal kosten? Een richtprijs is voldoende”  Dit is een begrijpelijke vraag, maar vaak moeilijk te beantwoorden zonder wat achtergrondinformatie of een bezoek te brengen.

Er zijn namelijk meerdere factoren die de prijs van een behandeling beïnvloeden en vaak hand in hand gaan.

 • Het soort ongedierte
  Ongedierte zoals muizen komt vaak voor en heeft meerdere bestrijdingsmethoden met uiteenlopende prijzen. Bedwantsen daarentegen hebben een erg hoge resistentie en hebben maar één echt doeltreffende bestrijdingsmethode die zeer arbeidsintensief is en enkel door een gespecialiseerde technieker kan uitgevoerd worden.
   

  Bij seizoensongedierte, bv. mieren of vliegen – leert de ervaring dat één behandeling vaak onvoldoende is om het seizoen te overbruggen, wat het meest wenselijke is natuurlijk. Er worden daarom meerdere behandelingen uitgevoerd, wat logischerwijs ook meer kost.

  Kakkerlakken zijn erg vervelend ongedierte, enerzijds omdat ze erg resistent zijn en anderzijds omdat ze zich bijna nooit beperken tot maar één ruimte. Om zeker te zijn van een doeltreffende bestrijding worden meerdere kamers behandeld.

 • Grootte – verspreiding van de infestatie
 • Oppervlakte van de plaats(en) of ruimte(n) waarin de behandeling plaatsvindt

  Hoe groter de infestatie, hoe groter de kans dat ze wijdverspreid is. Dit betekent op zijn beurt dat er meerdere behandelingen nodig zijn om komaf te maken met het ongedierte.

  • Het aantal behandelingen bepaalt mee de kostprijs;
  • Tijd van de ongediertebestrijder: Een volledig huis behandelen neemt meer tijd in beslag dan slechts één ruimte behandelen, de ongediertebestrijder is langer bezig, dus de kost ligt hoger.
  • Hoeveelheid materiaal: In een ruimte van 10m² moeten wij minder muizendozen plaatsen dan in een ruimte van 50m².
 • Bestrijdingsmethode
  Er bestaan heel wat verschillende methoden, digitale vs. traditionele, tox (gif) vs. non-tox (val). Methoden waarbij zwaar of gespecialiseerd materiaal nodig is (fog/thermonox/..) of materiaal periodiek moet vervangen worden bv. lijmplaatjes of dispensers.
  Bv. Ons digitaal non-tox ERM-systeem tegenover een traditionele muizenval. Een digitaal systeem kost meer dan traditioneel gif of een simpele val, maar daar krijg je ook een 24/7 digitaal rapportagesysteem voor terug.
 • Omgevingsfactoren & hygiëne
  De aanwezigheid van plaagdieren is vaak te wijten aan de omgeving of het voorhanden zijn van de 3 belangrijkste zaken voor plaagdieren: voedsel, water en een schuilplaats.  Als deze factoren overvloedig aanwezig zijn, wordt de bestrijding moeilijker en stijgt uiteraard de prijs.  Luister daarom steeds goed naar de raad van de technicus zodat er geen extra behandelingskosten dienen aangerekend te worden.

 • Dienstverlening
  Let bij het tekenen van een contract steeds op de dienstverlening die je ervoor terugkrijgt. Het is mogelijk dat ongediertebestrijder A €250 vraagt en ongediertebestrijder B €350 maar daarvoor krijg je vaak ook een andere dienstverlening.

  Dit kan gaan van 24/7 dienstverlening, x aantal maanden garantie, vervanging materiaal inclusief, mogelijkheid tot ‘noodoproepen’, tot toegang tot een online rapportagesysteem, preventie-advies, assistentie bij een FAVV-audit of het soort materiaal dat gebruikt wordt (digitaal vs. traditioneel), … 

  Hierbij moet je zelf steeds de afweging maken, betaal ik liever wat meer want ik wil bv. 24/7 een beroep kunnen doen op mijn ongediertebestrijder, of betaal ik liever wat minder want ik heb geen nood aan een rapportagesysteem?

  Bij een terugkerend probleem is het ook belangrijk om even na te gaan of een contract al dan niet voordeliger zou zijn dan telkens losse behandelingen te kopen?

Het is dus perfect mogelijk dat jij meer betaalt dan jouw buurman voor een gedeeld rattenprobleem maar jij krijgt er dan misschien ook wel meer voor terug.

Heeft u hulp nodig bij een vervelend ongedierteprobleem? Onze ongediertebestrijder helpt u de plaagdieren te bestrijden en geeft nuttig weringsadvies. Wenst u een gratis offerte aan te vragen of een vrijblijvende inspectie van uw locatie? Vul dan ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op met u.

Vroege piek in het aantal wespen!

Het meldpunt van Natuurpunt heeft al heel wat waarnemingen van Duitse & gewone wespen (limonadewespen) binnengekregen. “De normale normale piek start rond deze periode (eind maart- begin april) maar nu krijgen we al sinds begin maart meldingen, een maand vroeger dan normaal dus”, zegt bijenexpert Pieter Vanormelingen.

De mooie en warme start van de lente ligt ongetwijfeld aan de basis van de vroege piek, maar ook een zachte, droge winter zorgt ervoor dat heel wat koninginnen overleven. Zij gaan dan vroeger op zoek naar materiaal om hun nest te bouwen en eten om de larven in de kolonie te voederen.

Het goede nieuws is dat de kolonies nog steeds klein zijn en nog verder uitgebouwd moeten worden. Wat betekent dat de echte wespenoverlast pas tijdens de zomermaanden zal optreden. Op dit moment is de koningin enkel op zoek naar proteïnerijk voedsel; insecten dus en die hebben we in overvloed!

 

Maar niet enkel de wespen zijn vroeg voor hun normale doen, ook mieren, vliegen of muggen zijn vroeg actief, allemaal om dezelfde reden. De zachte winter, het vroege mooie lenteweer en de korte regenval ertussen hebben de ontwikkeling van de larven een duwtje in de rug gegeven.

Ratten in uw tuin & straat – Wat nu?

Je kijkt gezellig uit het raam naar buiten en geniet van de winterpracht in de tuin. Maar plots bemerk je een rat die rond jouw tuinhuis sluipt op zoek naar voedsel… Vies! Nu je erover nadenkt, is dit eigenlijk niet de eerste keer dat je er eentje zag! Vorige dinsdag zag je er ’s avonds een tweetal de straat oversteken en dit weekend had de buurvrouw ook al haar beklag gedaan.

Je denkt na over wat dit zou kunnen veroorzaken, maar kan niet onmiddellijk iets bedenken. Je hebt proofing, een nette tuin en afgesloten vuilnisbakken, ook zijn er geen huisdieren aanwezig… Heel vreemd! Waarom zijn er dan toch zo veel ratten aanwezig?

Dan moet je jezelf deze vragen stellen:

 1. Zijn er wegen-, riolerings- of andere werken in de buurt?
 2. Woont u landelijk en is er wateroverlast (veel regenval)?
 3. Heeft u een composthoop?
 4. Is er een recyclagepark in de buurt?

Als het antwoord op één of meerdere van deze vragen  ‘ja’ luidt, dan is dit de boosdoener en krijgt u bezoek van de bruine rat.

De bruine rat is een alleseter en leeft vooral in en rond rioleringen, afval, schuren, waterlopen en recyclageparken. Ze verkiest dicht bij mensen te wonen want daar is altijd voedsel aanwezig.

Bij werken of wateroverlast wordt hun verblijfplek vernield of verstoord, ze zijn dus genoodzaakt om op zoek te gaan naar nieuwe beschutting, liefst eentje waar voedsel te vinden is.

Het recyclagepark en de composthoop zijn voor allerlei ongedierte een onweerstaanbare voedselplek.

Wat kan u concreet doen?

 • Als de rat zich bevindt op uw privé-eigendom (tuin/woning) dan ben jij als huiseigenaar verantwoordelijk en moet je zelf de woning en tuin ‘knaagdierproof’ maken.
 • Als u denkt dat de overlast veroorzaakt wordt door vuilnis of een composthoop van een buur, dan neemt u best  contact op met uw wijkagent via het lokale politiekantoor. Deze persoon kan bemiddelen.
 • Als u vermoedt dat het nabijgelegen recyclagepark, werken aan de straat/riolering of een openbare container de boosdoener is, dan kan u contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente of stad. Contactgegevens kan je googelen: ‘milieudienst stad x’.
 • Denkt u dat de rattenoverlast afkomstig is van een waterloop in uw omgeving? Dan kan u de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) contacteren, zij zijn verantwoordelijk voor de rattenbestrijding in de Vlaamse waterlopen.

Bent u ten einde raad? Aarzel dan niet meer en neem contact op met een professionele ongediertebestrijdingsfirma. Zij kunnen u adviseren, de juiste weringsmaatregelen nemen en de ratten bestrijden.

 

 

Ongediertebestrijding in uw huurwoning

Ongedierte lijkt soms klein en onschuldig, maar kan echter voor heel wat problemen zorgen, ook financieel want de schade kan behoorlijk oplopen. Daarenboven komen vaak nog eens de kosten van de professionele ongediertebestrijder. Heel vaak wordt ons dan ook de vraag gesteld: “Kan ik deze kosten verhalen op mijn verhuurder?”

Op deze vraag kunnen wij spijtig genoeg geen eenduidig antwoord geven. Elke situatie is namelijk verschillend en de Belgische wetgeving heeft geen specifieke regels opgesteld hieromtrent.

Hier gelden vooral de wederzijdse verplichtingen van de huurder en verhuurder:

 1. De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud leveren en in zodanige staat onderhouden. Bovendien heeft de verhuurder de verplichting om aan de huurder het ongestoord genot van de woning te geven.
 2. De huurder moet de woning gebruiken als een goede huisvader en moet instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud.

Naargelang de oorzaak van het probleem (vocht, structureel, hygiëne, enz.) zal één van bovenstaande verplichtingen van toepassing zijn.

Situatie 1) U heeft last van muizen en vraagt een ongediertespecialist langs te komen. Hij stelt vast dat de muizen binnenkomen via de kapotte achterdeur. Dit is de achterdeur die u al een tijdje geleden aan uw huisbaas vroeg te herstellen. Uw huisbaas kan aansprakelijk gesteld worden voor de kosten want de woning is niet in goede staat.

Situatie 2) Uw huis heeft tochtspleten rondom het enkel glas. Als gevolg hiervan, heb je last van schimmel en vochtinsijpeling. Uw wooneigenaar  kan aansprakelijk gesteld worden voor deze kosten want de woning is niet in goede staat.

Situatie 3) U heeft last van kakkerlakken en ratten. De ongediertespecialist komt langs en stelt vast dat uw buurman zijn vuilnis opstapelt en niet laat ophalen. U moet gaan praten met uw buurman of de wijkagent op de hoogte brengen.

Situatie 4) U heeft last van broodkevers. De ongediertespecialist komt langs en stelt vast dat de kevers uw huis binnenkwamen via verpakte voeding. Niemand heeft hier schuld aan, maar de huisbaas allerminst dus dit is een kost voor de bewoner.

Wat doet u best als u een ongedierteplaag in uw huurhuis of appartement heeft?

U brengt de verhuurder op de hoogte van het probleem en raadpleegt vervolgens een professionele ongediertebestrijder die de oorzaak van de infestatie kan bepalen en een vrijblijvende offerte opmaakt. Op basis van deze informatie, kan u het gesprek met de verhuurder aangaan.

Woont u in een appartement? Dan gebeurt het vaak dat het ongedierte zich verspreidt door het hele gebouw, denken we aan kakkerlakken of muizen. Dergelijke infestatie vereist een uitgebreide aanpak voor het ganse gebouw. In dat geval, kan u samen met andere huurders het gesprek aangaan met de syndicus of verhuurder.

Op de website www.wonenvlaanderen.be kan u allerlei informatie inwinnen omtrent dit onderwerp.

Voor een vrijblijvende inspectie, gratis offerte en ongediertepreventietips kan u altijd terecht op onze website.

Ziet het zwart van de vliegen?

We lijken een ware invasie van klustervliegen mee te maken op dit moment. Dit zijn vliegen die tijdens de herfst jouw huis binnendringen om er te overwinteren op zolder. Ze lokken hun soortgenoten aan met feromonen waardoor ze soms met duizenden samentroepen.

Hoe ziet een klustervlieg eruit?

De klustervlieg lijkt op een sterk uitgegroeide (lengte tot 8 mm) kamervlieg met veel
goudkleurige haartjes op de thorax (borststuk) en een achterlijf met grijsblauwe en zwarte vlekken en strepen.

klustervliegen

De klustervlieg valt niet te verwarren met de herfstvlieg en de grasvlieg, die gelijkaardig gedrag vertonen (clusters) maar kleiner zijn.

Overlast door klustervliegen

Tijdens de zomer en het begin van de herfst veroorzaken klustervliegen slechts zelden overlast. Als het weer koeler wordt, zoeken ze beschutting in hoeken en gaten in huizen
en andere gebouwen. Naarmate de temperatuur verder daalt, zoeken ze meer bescherming en vormen vaak enorme clusters van duizenden vliegen op zolders, onder
daken, etc. Ze planten zich massaal voort op dit moment.

In de lente, bij hogere temperaturen ontwaken ze weer en zoeken ze het licht op waardoor ze dan massaal tegen de binnenkant van de ruiten gaan zitten. Het probleem lost zich tijdens deze periode dan ook vaak vanzelf op want ze zoeken een weg naar buiten.

Waarom komen ze elk jaar terug?

Het komt regelmatig voor dat hetzelfde gebouw ieder jaar opnieuw door de vliegen gebruikt wordt om te overwinteren. Dit komt door de feromonengeur die langdurig blijft hangen in het gebouw. Daarbij valt op dat ze meestal een voorkeur hebben voor hoge gebouwen en zich in de herfst graag neerzetten op de zuidgevel.

Wat kan jij doen om een zwerm te voorkomen?

 • Horren plaatsen in open ramen & deuren
 • Andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig horrengaas
 • Kleine roosters op/in de ventilatieopeningen in de muur plaatsen
 • Dichtkitten van de ruimte tussen kozijn & muur.

Tijdens de winter zijn de klustervliegen weinig beweeglijk en kunnen hele zwermen soms met de stofzuiger verwijderd worden.

Opgepast, wanneer klustervliegen doodvallen is het belangrijk geregeld de ruimte te poetsen. De dode vliegen trekken namelijk op hun beurt ander ongedierte aan.

Wanneer is het tijd om een professionele ongediertebestrijder erbij te roepen?

Bij ons geldt het gezegde, ‘beter voorkomen dan genezen’. Preventie is steeds de beste optie. Als het spijtig genoeg al te laat is voor preventie, neem je best contact op met een ongediertebestrijder in onderstaande gevallen:

 • Je hebt zelf al heel wat geprobeerd, maar het heeft geen impact
  • Stofzuiger zit al verstopt
  • Insecticide is leeggespoten maar werkt niet
  • Weringsmaatregelen beperken in kleine mate de toestroom
 • Als je absoluut geen idee hebt vanwaar deze vliegen komen en hoe ze jouw huis binnenraken.
 • De vliegen blijven zich vermenigvuldigen en vormen werkelijk clusters met honderden en duizenden vliegen.
 • Overlast in de andere delen van de woning.
 • Bezoek van ander ongedierte.

Wil u graag bezoek van onze ongediertespecialist om uw woning aan een grondige inspectie te onderwerpen? Bel dan 0800/96 900 of vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.