Waarom de pest control industrie sneller groeit dan ooit

Professionele ongediertebestrijdingsbedrijven stellen vast dat hun diensten meer dan ooit gevraagd worden. Nu mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van bepaald ongedierte zoals bedwantsen en de toenemende potentiële woonplaatsen voor andere plaagdieren zoals muizen en ratten, vragen ze steeds vaker om professionele bijstand in de strijd tegen ongedierte dat hun huis belaagt.

Maar om te weten of je er goed aan doet in een professioneel ongediertebestrijdingsbedrijf te investeren, moet je weten of die trend zich zal doorzetten. Heel wat wijst erop dat ongedierte alleen maar zal toenemen en dat dus ook het voorkomen en bestrijden ervan steeds belangrijker zal worden en nodig zal zijn. Maar waarom blijft het ongedierte steeds toenemen?

Stedelijke ontwikkelingen

Steeds verder verstedelijkt de wereld. Die steden zijn ideale broeihaarden voor ongedierte want ze zijn vuil, mensen leven er heel dicht op elkaar, wat het voor ongedierte gemakkelijk maakt zich te verspreiden en er zijn heel weinig onbewoonbare gebieden voor ongedierte. Een stadsomgeving biedt voedselmogelijkheden en nestplaatsen aan onder andere knaagdieren en insecten, dus het is helemaal niet zo vreemd dat de toenemende verstedelijking hand in hand gaat met een stijging in de ongediertepopulatie.

Wie een huis bezit, maakt zich vaak zorgen over wat een professionele ongediertebestrijding kost, terwijl de schade die ze kunnen aanbrengen en de herstelling nadien vaak veel meer zal kosten.

Weersveranderingen

Bijna iedereen is het erover eens: overal ter wereld verandert het weer. Het klimaat wordt warmer en grote stormen slaan steeds vaker toe. Dat heeft gevolgen voor de menselijke populatie, maar ook voor ongedierte. Terwijl ze vroeger vaak stierven tijdens bepaalde periodes – in het bijzonder door de extreme kou – is dat nu een veel minder grote dreiging voor ongedierte. Aangezien er minder plaagdieren verdwijnen in koude periodes, zwellen ongediertepopulaties overal aan. Daarnaast verdrijven overstromingen het ongedierte vaak uit hun ondergrondse nestplaats of hun nestplaats dicht bij het water.

Chemische en gedragsweerbaarheid

Ongedierte wordt steeds resistenter voor heel wat bestaande en al wat oudere bestrijdingsmethodes. Zo hebben bedwantsen een grote resistentie ontwikkeld tegen chemische middelen. Bepaalde insecten hebben dan weer een sterke weerbaarheid ontwikkeld tegen de chemicaliën die huiseigenaren kunnen verkrijgen. Als die stoffen worden toegepast wanneer het ongedierte ertegen bestand is en wordt, neemt die resistentie alleen maar toe. Als huiseigenaren sterke, professionele chemicaliën verkeerd toepassen, wordt waarschijnlijk niet de volledige populatie afgedood waardoor het overblijvende ongedierte opnieuw resistentie opbouwt.

Wanneer u, daarentegen, verhuist naar een nieuwe woning, is het misschien een goed idee die eerst te laten behandelen. Eens uw spullen verhuisd zijn, wordt de behandeling heel wat ingewikkelder. Als u zeker weet dat uw spullen schoon zijn voor u verhuist en dat de nieuwe woning schoon is voor u erin trekt, hebt u veel minder kans om later problemen te krijgen met ongedierte.

Verminderde tolerantie voor ongedierte

Mensen roepen ook steeds vaker ongediertebestrijders in omdat ze zich tegenwoordig gewoon veel meer dan vroeger bewust zijn van ongedierteproblemen. Lange tijd aanvaardde men gewoon dat in sommige wijken tapijten vol vlooien op de grond lagen, muizen in de muren nestelden en kakkerlakken in de keuken rondkropen. Mensen hielden katten om met de knaagdieren af te rekenen en ook straatkatten zorgden ervoor dat ze geen kans kregen.

Vandaag zijn mensen echter goed op de hoogte van de ziektes die knaagdieren en insecten verspreiden en bijgevolg tolereren ze het ongedierte veel minder.

Milieuvriendelijke technologie

Er zijn bewijzen dat hoe milieuvriendelijker de technologie wordt, hoe meer ongedierte er in huis voorkomt. Hiervoor zijn verschillende redenen. Om te beginnen zijn de methodes ‘schoner’: er zijn minder schadelijke stoffen in huis die het ongedierte doden.

Hoewel dat een goede zaak is voor ons, gedijt het ongedierte er ook wel goed door.
Andere nieuwe technologieën, zoals LED-lampen lijken bepaald ongedierte aan te trekken. Sommige insecten, weggevlucht van traditionele lampen, zijn waarschijnlijk aangetrokken door LED-lampen waarvan de frequentie hoger is. Bepaalde insecten lijken dat aantrekkelijker te vinden.

Heeft u hulp nodig bij het determineren, voorkomen of bestrijden van ongedierte? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons voor een vrijblijvend bezoek: info@anticimex.be of 051/26 51 51.

 

5 vaak gestelde vragen over Pest Control

Het is hoogstwaarschijnlijk dat u ’s nachts niet wakker ligt van wat een ongediertebestrijder nu precies de hele dag doet. Tenzij je natuurlijk zelf last hebt van ongedierte en je jou daarom op deze website bevindt 😉

Als je toch overweegt om een professionele ongediertebestrijder te bellen, dan heb je vast al heel wat research gedaan, een aantal do-it-yourselfs geprobeerd maar het wilde niet baten spijtig genoeg. Ook blijven er waarschijnlijk enkele onbeantwoorde vragen in jouw hoofd hangen.

This is your lucky day want hier hebben wij een antwoord op 5 vaak gestelde vragen over ongediertebestrijding en -preventie:
1.Is dit wel veilig voor mijn kinderen en huisdieren?

Laten we het zo formuleren, er zijn geen 100% veilige chemicaliën, enkel de veilige toepassing van het middel gevolgd door correcte adviezen en een goede follow-up.

Bij Anticimex dragen we de veiligheid van onze klanten (en hun huisdieren) hoog in het vaandel. Alle giftige middelen worden daarom veilig toegepast (al dan niet in een beveiligd omhulsel) door ervaren en geschoolde bestrijders die nadien het juiste advies geven. Daarnaast investeren we in ecologische, milieuvriendelijke en gifvrije bestrijdingstechnieken. De klant krijgt steeds de beide opties voorgelegd als die er zijn.

Wat houdt dit in? Preventie is het belangrijkste. Er allereerst voor zorgen dat ongedierte het gebouw niet binnenkomt om zo een infestatie te voorkomen. Als er zich toch een infestatie voordoet, proberen we het ongedierteprobleem op te lossen door de precieze oorzaak te vinden en vervolgens tijdens de gerichte behandeling met een minimum aan giftige middelen te werken.

Onze veiligheidsinspecteur, de kwaliteitsverantwoordelijke en de service supervisors zijn dag in dag uit bezig met het herevalueren van onze processen, het opvolgen van de wetgeving en het uittesten van nieuwe gifvrije producten. Dit heet Integrated Pest Management (IPM) en het speelt een enorm belangrijke rol. Onze bestrijders gebruiken de juiste techniek aangepast aan jouw noden.

Een klein verschil met uw man die de insectenbus helemaal leegspuit in de keuken 😉

2. Kunnen we ongedierte bestrijden zonder chemicaliën?

Eerlijk, dit is geen eenvoudig antwoord. Het hangt helemaal af van de ernst van de infestatie en het soort ongedierte. Daarnaast kweekt bepaald ongedierte steeds opnieuw resistentie tegen technieken en producten. Daarom proberen wij te innoveren, verschillende producten te testen in ons innovatiecentrum en op zoek te gaan naar gifvrije, doeltreffende methoden. Maar momenteel kunnen wij nog niet 100% gifvrij én doeltreffend alle ongediertesoorten bestrijden.

3. Zal het ongedierte verdwijnen na de eerste behandeling?

Kort samengevat: in sommige gevallen wel, in andere gevallen niet. Alles hangt af van de omgeving en situatie waarin we terechtkomen. Alsook de preventiemaatregelen die getroffen (kunnen) worden. Daarnaast spelen een groot aantal factoren een rol: ernst van de besmetting, buren, hoeveelheid afval, huisdieren, vrijstaand gebouw/appartement, omliggende natuur/waterwegen, opslag van voedingsmiddelen, weersomstandigheden, …

We proberen al het mogelijke om het ongedierte doeltreffend te bestrijden maar rekenen ook altijd op wat medewerking van de klant bij infestatie bv. regelmatig schoonmaken van de ruimten, deuren gesloten houden, textiel wassen, goederen in veilige potten/containers opslaan,… Zodra onze ongediertebestrijder ter plaatse komt en een goed beeld van de situatie heeft, zal hij/zij de gepaste maatregelen kunnen adviseren, een inschatting van de duur van de behandeling meegeven en de juiste methode kunnen toepassen.

4. Welke materialen zullen jullie gebruiken?

Wij passen verschillende producten en materialen toe, zowel met gif als gifvrij, vloeistoffen of vaste materialen, mechanisch als chemisch, intelligente monitoring met camera’s en oldskool vallen. We beschikken voor alle producten en technieken over een wettelijke erkenning, ISO/VCA-certificering en technische fiches.

5. En last but not least, een stiekeme vraag: Willen jullie de wagen een beetje verder parkeren alstublieft? ik wil niet dat mijn buren dit zien.
Geen probleem beste klant! Wij begrijpen dat pest control een beetje taboe blijft en proberen daarom discreet te werk te gaan.

Dit waren ze, de vijf vaakst gestelde vragen! Als je toch nog met een onbeantwoorde vraag zou zitten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 051/26 51 51, info@anticimex.be, via onze chat of met een berichtje op onze sociale media.