Ongediertebestrijding in uw huurwoning

ongediertebestrijder-thuis

Ongedierte lijkt soms klein en onschuldig, maar kan echter voor heel wat problemen zorgen, ook financieel want de schade kan behoorlijk oplopen. Daarenboven komen vaak nog eens de kosten van de professionele ongediertebestrijder. Heel vaak wordt ons dan ook de vraag gesteld: “Kan ik deze kosten verhalen op mijn verhuurder?”

Op deze vraag kunnen wij spijtig genoeg geen eenduidig antwoord geven. Elke situatie is namelijk verschillend en de Belgische wetgeving heeft geen specifieke regels opgesteld hieromtrent.

Hier gelden vooral de wederzijdse verplichtingen van de huurder en verhuurder:

 1. De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud leveren en in zodanige staat onderhouden. Bovendien heeft de verhuurder de verplichting om aan de huurder het ongestoord genot van de woning te geven.
 2. De huurder moet de woning gebruiken als een goede huisvader en moet instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud.

Naargelang de oorzaak van het probleem (vocht, structureel, hygiëne, enz.) zal één van bovenstaande verplichtingen van toepassing zijn.

Situatie 1) U heeft last van muizen en vraagt een ongediertespecialist langs te komen. Hij stelt vast dat de muizen binnenkomen via de kapotte achterdeur. Dit is de achterdeur die u al een tijdje geleden aan uw huisbaas vroeg te herstellen. Uw huisbaas kan aansprakelijk gesteld worden voor de kosten want de woning is niet in goede staat.

Situatie 2) Uw huis heeft tochtspleten rondom het enkel glas. Als gevolg hiervan, heb je last van schimmel en vochtinsijpeling. Uw wooneigenaar  kan aansprakelijk gesteld worden voor deze kosten want de woning is niet in goede staat.

Situatie 3) U heeft last van kakkerlakken en ratten. De ongediertespecialist komt langs en stelt vast dat uw buurman zijn vuilnis opstapelt en niet laat ophalen. U moet gaan praten met uw buurman of de wijkagent op de hoogte brengen.

Situatie 4) U heeft last van broodkevers. De ongediertespecialist komt langs en stelt vast dat de kevers uw huis binnenkwamen via verpakte voeding. Niemand heeft hier schuld aan, maar de huisbaas allerminst dus dit is een kost voor de bewoner.

Wat doet u best als u een ongedierteplaag in uw huurhuis of appartement heeft?

U brengt de verhuurder op de hoogte van het probleem en raadpleegt vervolgens een professionele ongediertebestrijder die de oorzaak van de infestatie kan bepalen en een vrijblijvende offerte opmaakt. Op basis van deze informatie, kan u het gesprek met de verhuurder aangaan.

Woont u in een appartement? Dan gebeurt het vaak dat het ongedierte zich verspreidt door het hele gebouw, denken we aan kakkerlakken of muizen. Dergelijke infestatie vereist een uitgebreide aanpak voor het ganse gebouw. In dat geval, kan u samen met andere huurders het gesprek aangaan met de syndicus of verhuurder.

Op de website www.wonenvlaanderen.be kan u allerlei informatie inwinnen omtrent dit onderwerp.

Voor een vrijblijvende inspectie, gratis offerte en ongediertepreventietips kan u altijd terecht op onze website.

Ziet het zwart van de vliegen?

vliegen_kluster_b2c

We lijken een ware invasie van klustervliegen mee te maken op dit moment. Dit zijn vliegen die tijdens de herfst jouw huis binnendringen om er te overwinteren op zolder. Ze lokken hun soortgenoten aan met feromonen waardoor ze soms met duizenden samentroepen.

Hoe ziet een klustervlieg eruit?

De klustervlieg lijkt op een sterk uitgegroeide (lengte tot 8 mm) kamervlieg met veel
goudkleurige haartjes op de thorax (borststuk) en een achterlijf met grijsblauwe en zwarte vlekken en strepen.

klustervliegen

De klustervlieg valt niet te verwarren met de herfstvlieg en de grasvlieg, die gelijkaardig gedrag vertonen (clusters) maar kleiner zijn.

Overlast door klustervliegen

Tijdens de zomer en het begin van de herfst veroorzaken klustervliegen slechts zelden overlast. Als het weer koeler wordt, zoeken ze beschutting in hoeken en gaten in huizen
en andere gebouwen. Naarmate de temperatuur verder daalt, zoeken ze meer bescherming en vormen vaak enorme clusters van duizenden vliegen op zolders, onder
daken, etc. Ze planten zich massaal voort op dit moment.

In de lente, bij hogere temperaturen ontwaken ze weer en zoeken ze het licht op waardoor ze dan massaal tegen de binnenkant van de ruiten gaan zitten. Het probleem lost zich tijdens deze periode dan ook vaak vanzelf op want ze zoeken een weg naar buiten.

Waarom komen ze elk jaar terug?

Het komt regelmatig voor dat hetzelfde gebouw ieder jaar opnieuw door de vliegen gebruikt wordt om te overwinteren. Dit komt door de feromonengeur die langdurig blijft hangen in het gebouw. Daarbij valt op dat ze meestal een voorkeur hebben voor hoge gebouwen en zich in de herfst graag neerzetten op de zuidgevel.

Wat kan jij doen om een zwerm te voorkomen?

 • Horren plaatsen in open ramen & deuren
 • Andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig horrengaas
 • Kleine roosters op/in de ventilatieopeningen in de muur plaatsen
 • Dichtkitten van de ruimte tussen kozijn & muur.

Tijdens de winter zijn de klustervliegen weinig beweeglijk en kunnen hele zwermen soms met de stofzuiger verwijderd worden.

Opgepast, wanneer klustervliegen doodvallen is het belangrijk geregeld de ruimte te poetsen. De dode vliegen trekken namelijk op hun beurt ander ongedierte aan.

Wanneer is het tijd om een professionele ongediertebestrijder erbij te roepen?

Bij ons geldt het gezegde, ‘beter voorkomen dan genezen’. Preventie is steeds de beste optie. Als het spijtig genoeg al te laat is voor preventie, neem je best contact op met een ongediertebestrijder in onderstaande gevallen:

 • Je hebt zelf al heel wat geprobeerd, maar het heeft geen impact
  • Stofzuiger zit al verstopt
  • Insecticide is leeggespoten maar werkt niet
  • Weringsmaatregelen beperken in kleine mate de toestroom
 • Als je absoluut geen idee hebt vanwaar deze vliegen komen en hoe ze jouw huis binnenraken.
 • De vliegen blijven zich vermenigvuldigen en vormen werkelijk clusters met honderden en duizenden vliegen.
 • Overlast in de andere delen van de woning.
 • Bezoek van ander ongedierte.

Wil u graag bezoek van onze ongediertespecialist om uw woning aan een grondige inspectie te onderwerpen? Bel dan 0800/96 900 of vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.

Draden van spinnen, de herfst kan beginnen!

spinnen

De arachnofoben kunnen opnieuw gaan gillen want het is weer spinnentijd.

ARABEL, de Belgische Arachnologische Vereniging deed een onderzoek naar arachnofobie, de meest bekende en voorkomende angst onder de dierenfobieën, in België en Nederland. Zeven Belgen op tien geeft toe weleens schrik te hebben voor spinnen, terwijl één op de vijf Belgen en Nederlanders spinnen in huis onhygiënisch vinden. Bij drie op tien kan dit zelfs leiden tot paniekaanvallen, hartkloppingen, duizeligheid, hyperventilatie, vluchtdrang, etc.

De angst komt deels voort uit een prehistorisch trekje: vluchten voor het onbekende of het gevaar. Maar het kan ook te wijten zijn aan een angstwekkende ervaring uit de kindertijd (die je hoogstwaarschijnlijk vergeten bent). Daarenboven lijkt het vaak ook een familietrekje te zijn, wat overerving of aangeleerd gedrag kan betekenen. De ‘cultuur’ of locatie kan ook een bepalende factor zijn. Afrikanen of Australiërs groeien op met spinnen (groot & klein) om zich heen terwijl dat bij ons veel minder het geval is.

Velen overschatten de grootte van de spin en vinden hun angst zelf ook irrationeel, maar weten niet wat ze eraan kunnen doen. Welke remedies bestaan er allemaal?

 • Praten met vrienden of lotgenoten over jouw angst
 • Jezelf overtuigen dat het nuttige diertjes zijn (lees hier)
 • Positieve ervaringen opdoen met spinnen
 • De angsten doorstaan en met tijd leren dat er niet zoveel reden is om bang te zijn.
 • Psychologische begeleiding – cognitieve gedragstherapie of exposuretherapie (hoge succesrate!)
 • Pilletje – Kadert binnen het project WipeOutFear (KU Leuven)

Veel succes!

Heb je echt massale overlast door spinnen en raak je maar niet over die angst? Neem dan contact op met ons, wij helpen u graag!

 

De spinnen zijn er weer!

spinnen

En daar zijn we blij om.

Onlangs nog in de tuin gelopen of uit het raam gekeken? Dan kon je er vast niet naast kijken, of lopen. Er worden opnieuw massaal spinnenwebben geweven. Niet enkel in de tuin, maar ook op donkere, verborgen plekjes in jouw huis. We moeten alvast de arachnofobe lezers teleurstellen – zoals ieder jaar – hun aanwezigheid kan je niet tegenhouden, hoogstens beperken.

Die spin kroop opzettelijk in jouw bad? Nee, spinnen kruipen meestal per ongeluk jouw woning binnen. Tijdens het paarseizoen gaan ze op zoek naar een vrouwtje en die zitten vaak verscholen in  donkere, stoffige ruimtes. Vervolgens vinden ze hun weg niet meer naar buiten of raken ze niet meer uit het bad door de gladde randen.

Goede redenen om een spin in huis te houden:

 • Eet vervelende insecten in jouw huis (muggen, vliegen, etc.);
 • Wijzen op een gezond huis en goede atmosfeer;
 • De spin heeft meer angst van jou dan andersom en bezorgt geen overlast (behalve de extra hoeken die je moet ‘afstoffen’)
 • Vinden toch opnieuw een gaatje om binnen te sluipen maar trekken uit zichzelf opnieuw weg;
 • Vaak helemaal ongevaarlijk, tenzij ze jouw huis zijn binnengekomen via een tros bananen, dan mag je argwanen.
 • Angst overwinnen!

Wat kan je toch doen om hun aanwezigheid te beperken?
(als je dit geen goede redenen vindt)

 • Houd het huis proper, borstel ook steeds de spinnenwebben weg.
 • Ramen en deuren dichthouden
 • Zo weinig mogelijk planten in huis hebben (planten = insecten = voedsel voor spinnen)

Meest diervriendelijke oplossing

Neem een potje of bokaal, schuif er een blaadje onder en plaats de spin in de tuin of op het terras. Best met wat afstand tussen de spin en de deur…

Volgende week: Hoe raak ik  van die spinnenangst af?

Heb je echt massale overlast door spinnen en raak je maar niet over die angst? Neem dan contact op met ons, wij helpen u graag!

Liever geen fruitvliegsalade op het menu?

fruitvliegjes op fruit

Zomers weer, vlees op de barbecue, cocktail op tafel, lekkere fruitsalade als dessert en een keuken vol vervelende fruitvliegen.

Vervelend? Zeker! Ze lijken telkens uit het niets te ontstaan en teisteren onze keuken of afvalemmers op zoek naar voedsel een een plaatsje om hun eitjes af te zetten.

Wat zijn fruitvliegen?

Fruitvliegen worden soms ook bananenvliegen genoemd. Het zijn hele kleine vliegjes (3-4 mm) met een geel-bruine kleur.

De vliegjes komen af op de geur van zure wijn, frisdrank, bier en rottend fruit. De vuilnisbak is een waar paradijs voor fruitvliegen. Elke vrouwtje legen tussen 400 en 900 eitjes in groepjes van 15-25 in rottend of gistend materiaal en deze komen uit binnen de 24 uur. De larven die tevoorschijn komen, voeden zich met rottend materiaal. Hoe warmer, hoe sneller de levencyclus evolueert. Na enkele dagen zwermen er terug kleine fruitvliegen rond.

fruitvliegen

Vervelend en een onhygiënisch gevoel!

Vanwege hun voedselvoorkeur worden fruitvliegjes wereldwijd als één van de belangrijkste plaagdieren beschouwd.  Ze komen dan ook overal voor waar producten die fruit, suikers of gist bevatten, worden verwerkt of opgeslagen:  horeca, brouwerijen, supermarkten, groentewinkels, zuivelbedrijven, composthopen,… .

Omdat ze schimmels, bacteriën en gistcellen verspreiden van de ene voedingsbron naar de andere, gaat zo nabijgelegen fruit ook sneller rotten.

Kunnen we zelf iets doen?

Hoewel fruitvliegjes weinig schade of gevaar met zich meebrengen, zijn ze ontzettend hinderlijk en ongewenste gasten. Fruitvliegjesplagen zijn in de eerste plaats een kwestie van hygiëne.

Enkele tips:

 • Zorg er voor om fruit en groenten niet te lang en niet onafgedekt te bewaren.
 • Sluit vuilnisemmers en vuilcontiners goed af en ledig en reinig ze regelmatig.
 • Spoel en reinig regelmatig de afvoergoten en rioolputjes
 • Reinig de werkbladen en vloer dagelijks waar met voedingsmiddelen gewerkt wordt.
 • Spoel flesjes leeggoed zo goed mogelijk, de restjes suiker- of alcoholhoudende drank zijn een aantrekkingsbron voor fruitvliegjes. 

Fruitvlieg

 

Anticimex to the rescue!

Bestrijding is enkel zinvol wanneer tegelijkertijd ook alle nodige weringsmaatregelen worden getroffen.

Zelfs dan kan het probleem enkel opgelost worden door een gecombineerde of geïntegreerde inzet van verschillende bestrijdingstechnieken.

Beschikbare non-tox methoden zijn:

 • Electronische vliegenvangers op basis van UV-lampen , speciaal voor fruitvliegjes werd het Nectar-toestel ontworpen
 • Fruitvliegjesvallen

Wanneer dit niet afdoende is, kan beroep gedaan worden op insecticiden:

 • Gerichte behandeling van wanden en plafonds met residuele insecticiden
 • Ruimteverneveling met snel afbreekbare natuurlijke pyrethroïden (aërosolspuitbus of automatische dispenser

Anticimex neemt uw gemoedsrust serieus, zodat u écht ten allen tijde kan genieten van uw zomerse cocktail!

Klik hier om meer te weten over fruitvliegjes

Save

Vlooien in huis

Vlooien bestrijden in huis

Kleine, zwarte, springende insecten in huis? Oh nee, dit zijn vlooien. Waarschijnlijk binnen gebracht door jouw trouwe viervoeter vanop zijn ontdekkingstochten.

Vlooien, net zoals andere insecten, worden best vermeden. Ze zijn één van de meest voorkomende en vervelendste plaaginsecten.

 Vlooienoverlast

Vlooien veroorzaken vooral overlast. Volwassen insecten bijten jou en jouw huisdieren en de vlooienlarven laten een spoor van schade na want zij voeden zich met het organisch materiaal van tapijten, beddengoed, gordijnen, enz.

Eenmaal binnen, springen ze doorheen het huis en nestelen ze zich bovenal in kieren en spleten, maar ook in bedden, kledij, onder tapijten, enz.

Vlooien kan je makkelijk herkennen, ze worden tot 3 mm groot en ze hebben een rode/bruinachtige kleur. De meest voorkomende vlo in België is de kattenvlo, deze is vooral in huis terug te vinden. Ze leeft niet op ons lichaam, maar wanneer we de vlo passeren, zal ze omhoog springen en ons bijten. De beet bevindt zich dan ook meestal op onze voeten of onderbenen.

shutterstock_71639218

Eigenlijk leeft geen enkele vlo permanent op haar gastheer, maar bespringen ze ons enkel om zich te voeden. Ze kunnen zelfs tot 350 keer hun lichaamslengte springen.

De vlo kan een tijdje zonder voedsel en komt vaak terug boven na een vakantie. Door de trillingen van onze voetstappen, springen de vlooiencocons terug open en begint de plaag opnieuw.

Hoe kan je een vlooienbeet herkennen?

We reageren op het speeksel dat de vlo gebruikt om het bloed in onze bijtwond te laten stollen (net zoals bij de mug). Hierna wordt het een rood bultje of soms zelfs een grote blaar, met vaak een bloedkleurig puntje in het midden, dat gaat jeuken.

vlooienbeet

Wat is het verschil tussen een vlooienbeet en een bedwantsenbeet?

Het is moeilijk om een beet van een vlo te onderscheiden van die van een bedwants.

Vlooien komen overal in huis voor en kunnen ook huisdieren infesteren terwijl bedwantsen enkel voorkomen in bed. Daarenboven verschijnen de symptomen en eigenschappen van de beten niet onmiddellijk en kan het tot negen dagen duren vooraleer ze zichtbaar worden.

Een duidelijk verschil tussen beide is dat de beten van vlooien een rood puntje vertonen in het midden en vlooien bijten vooral in voeten, enkels en benen.

Kunnen we zelf iets doen?

Voorkomen is de boodschap. Zelf kan je goed en hard stofzuigen, met extra aandacht voor tapijten, zetels, bedden, plinten en kieren. Alle stoffen, kussens, handdoeken en beddengoed heet wassen (indien mogelijk 50-90°), dit overleven de larven of poppen niet, vergeet ook de kledij niet. Klop en schud alles stevig uit en herhaal het stofzuigen en wassen meermaals om de hardnekkige vlooien te bestrijden.

Vlooien in uw bedrijf bestrijden

Natuurlijk dient u ook de huisdieren die geïnfesteerd zijn met vlooien te behandelen met voorgeschreven producten die u kan verkrijgen bij de apotheek. Dit kan u ook op geregelde tijdstippen preventief doen.

Anticimex veegt ze niet onder mat – ze mogen hun koffers pakken!

Voor het bestrijden van vlooien, vertrouw je best op een expert. Die onderwerpt het gebouw aan een grondige ontsmetting. Een bestrijding van vlooien moet namelijk grondig en nauwkeurig gebeuren. De behandeling wordt uitgevoerd op plaatsen waar vlooien aanwezig zijn en plaatsen waar eventueel dieren komen, dit telkens met een marge van 30 cm naar boven toe. Wanneer de vlooien talrijk aanwezig zijn, is een herhaling van de bestrijding of vlooienbehandeling noodzakelijk.

Anticimex neemt uw gemoedsrust serieus, zodat u écht ten allen tijde op uw twee oren kan slapen.

Meer weten over vlooien – klik hier!

 

Mieren gesignaleerd?

Mieren colonie

Klein. Snel. Vervelend.

Als we de mier mochten beschrijven in drie woorden, dan waren het deze wel. Telkens de temperaturen aangenamer worden, zijn deze kleine kruipers er weer om ons heel wat overlast te bezorgen. Ze gaan op zoek naar voedsel en deze zoektocht leidt hen naar onze tuinen, huizen en bovenal onze keukens.

Hoe herken je mieren?

De mier is opgebouw uit drie grote delen: de kop, het borststuk en het achterlijf. Daarnaast heeft hij nog een vierde deeltje tussen borst en achterlijf. Op zijn kop staan twee voelsprieten die erg belangrijk zijn. Hiermee kan hij voelen, maar ook ruiken. Hij ziet door twee ogen maar wanneer hij zijn donker nest betreedt, zijn die minder nuttig. De mier heeft drie paar poten. Een mier leeft gemiddeld 40 tot 60 dagen, de koningin daarentegen kan wel tot 20 jaar oud worden. Ze leven steeds in een goed georganiseerde kolonie die varieert in aantallen. Een mier zou niet overleven indien hij alleen zou moeten ronddwalen.

mierenkoningin.jpg

Een meesterwerk in de tuin of gewoon een mierennest?

Het mierennest is een staaltje meesterwerk en iedere miersoort heeft zo zijn eigen bouwstijl. Ze nestelen zich in de grond en boren gaten in de grond, onder stenen, in hout of plantenstengels. Ze creëren hun nesten met materialen als aarde, karton of bladeren. Een nest bestaat uit een vertakking van gangen en kamers, waar voorraad of afval wordt bewaard of voor de larven wordt gezorgd. Veel miersoorten houden van warmte, net zoals de eieren en larven. De temperatuur moet daarom gelijk blijven in hun kamers. Als het te warm wordt in het nest graven de soldaten nieuwe uitgangen zodat het kan afkoelen. Als het te koud is, proberen ze de warmte van buiten naar binnen te brengen door hun lijfje te gaan opwarmen in de zon en vervolgens die warmte dan af te geven in het nest.

mierennetwerk

De mieren graven kleine tunnels en kamers onder uw gazon. Er ontstaan dan kleine hoopjes grijze aarde in uw tuin, dit zijn de ingangen van het mierennest.

mierennest               mierennest2

 

 

 

 

Een goed georganiseerd leger

Een mierenkolonie of volk bestaat uit vrouwtjes – koninginnen (geslachtsactief) en werksters -, slaven en mannetjes. De mieren zijn insecten die behoren tot de vliesvleugeligen, maar enkel de mannetjes en koninginnen hebben vleugels, de werksters blijven vleugelloos. Iedereen heeft zijn eigen taak en moet die naar behoren uitoefenen.

soorten_mieren

Meer weten over de verschillende mieren in een kolonie?

Welke overlast kunnen mieren bezorgen?

Hoewel de mieren best handig zijn om het één en ander op te ruimen, zijn we ze toch liever kwijt dan rijk in onze huizen en tuinen.

De meeste mieren brengen geen grote gezondheidsproblemen met zich mee, maar kunnen wél ons voedsel besmetten en een onhygiënische situatie creëren. Echter, enkele mierensoorten zijn bijtgraag wanneer we hun nest of voedsel bedreigen. Spelende kinderen zullen last hebben van mierenbeten, dit kan hoogst onaangenaam zijn.

Hoewel mieren een tuin insectenvrij houden, nemen ze wél de bladluis in bescherming. De reden hiervoor is dat de bladluis een zoete vloeistof afgeeft waar mieren dol op zijn. Zij stimuleren dus de bladluis om extra vloeistof aan te maken. Op deze manier verspreidt de bladluis zich doorheen de tuin en tast hij heel wat planten aan. 

Wacht niet op een mierakel.

Aangezien mieren aangetrokken worden door de geur of aanblik van zoetigheden, moeten deze verleidingen opgeborgen worden. Een proper huis geeft de mieren minder aanleiding om zich te settelen in uw leefruimten.

 • Leg fruit in de koelkast.
 • Blokkeer mogelijke ingangen van het huis.
 • Maak na elke kookbeurt of maaltijd, de werkplek en eettafel schoon, laat de vaat niet staan en vermijd voedsel en kruimels op de vloer.
 • Houd de vuilnisbakken zo proper mogelijk en sluit ze goed af, plaats ze zo ver mogelijk van het huis vandaan.

mieren bestrijden

Eén mier? Kan je gerust aan. Tien mieren? Het zal langer duren, maar het lukt nog. Honderd mieren? Dat wordt moeilijk.

Op de markt zijn heel wat goedkopere, verzadigde middelen te vinden. Helaas is hun prijs hoog en werken ze slechts op korte termijn. Het is beter om te investeren in blijvende middelen.

Een degelijke (én constante) bestrijding vereist een perfecte, doeltreffende aanpak. De énige efficiënte manier is door specifieke, professionele lokaas gels te gebruiken.

Heeft u last van krioelende mieren? Anticimex helpt u de mieren te bestrijden.

Klik hier voor meer info over mieren

 

 

 

 

ZzZzzzz

Muggen bestrijden in uw bedrijf

Niet kunnen slapen door het constante gezzzzzzzzzzzzzoem in je oren. Geef toe, daar wordt iedereen horendol van. Maar wanneer je dan eindelijk in slaap valt, sta je ’s morgens vol met rode bultjes. Natuurlijk, die vervelende zoemers hebben van je slaap gebruikt gemaakt om je meermaals aan te vallen.

Slapen met het licht aan of gewoon niet meer slapen is natuurlijk niet de oplossing.

Maak van een mug geen olifant.

Muggen zijn vervelende insecten die iedereen tot last zijn. Ze zijn slank gebouw en hebben een zichtbare zuigsnuit. Het zijn enkel de vrouwtjes die ons steken en bloed zuigen. Ze hebben ons bloed, dat eitwitten bevat, namelijk nodig voor de ontwikkeling van hun eitjes. De steekmug is één van de meeste voorkomende muggen in België.

Muggen leggen hun eitjes vaak af in stilstaand water, in rottend organisch materiaal of tussen de wortels van het gras. Uit die eitjes komen larven die uitgroeien tot muggen.

muggen[Lowres]

Vrouwelijke steekmuggen vinden ons makkelijk terug in het donker door middel van onze lichaamsgeur, lichaamswarmte en de CO² die wij uitademen. De mug steekt en injecteert speeksel dat het bloed belet te stollen en zuigt vervolgens het bloed op. De jeuk en bult worden veroorzaakt door de reactie van ons lichaam op dit speeksel.

Gelukkig leeft de volwassen mug maar enkele dagen tot weken.

Waarom maken muggen een zoemend geluid?

Steekmuggen maken een zoemend geluid dat goed hoorbaar is en erg vervelend. De productie van het geluid heeft deels te maken met de voortplanting van muggen. Muggen zijn vooral ’s avonds en ’s nachts actief, waardoor ze elkaar moeilijk kunnen zien. Het geluid wordt dus gebruikt om elkaar terug te vinden in het donker.

Enkele de vrouwtjes maken die zoemgeluiden om potentiële partners aan te trekken, het gezoem wordt opgevangen door de antennes van het mannetje. Elke soort heeft een specifiek gezoem, zodat er niet gepaard wordt met een verschillende soort. Het geluid komt ook voort uit het snel op en neer bewegen van de vleugels, die zijn zo gebouwd dat ze een relatief luid geluid produceren voor dergelijk klein insect.

Kunnen we zelf iets doen?

Word je helemaal gek van dat nachtelijk gezoem? Lees dan vooral verder.

Je kan enkele maatregelen nemen om de aanwezigheid van muggen te verminderen:

 • Laag stilstaand water in emmers, gieters, watertonnen, dakgoot of plat dak, etc. weggieten of wegwerken.
 • Een goede kwaliteit van het water in de vijver
 • Vissen in de vijver zorgen ervoor dat de larven opgegeten worden.
 • Horren of vliegengaas in de deuren en ramen plaatsen
 • ’s Avonds of ’s nachts geen ramen of deuren laten openstaan, het is niet zo omdat je het licht dooft dat de insecten niet binnenkomen, ze komen af op warmte. Een mug kan lichaamswarmte vanop een 20-tal meter waarnemen.

Een muggensteek voorkomen kan je met allerlei huis-, tuin- en keukenmiddeltjes maar die blijken niet altijd te werken. Wat werkt dan zeker wel?

 • Muggen- of muskietennet rond het bed, zorg ervoor dat de randen van het muskietennet onder de matras gestopt zijn.
 • Een anti-insectenproduct met deet: werkt enkel op de plekken die je ermee insmeert of sprayt.
 • Kleren dragen ’s avonds met lange pijpen of mouwen.
 • Muggenlamp (vliegenlamp/elektronische insectenlamp): deze lamp maakt gebruik van UV-licht om allerlei insecten aan te trekken en elektrocuteert ze.
 • De slaapkamer vooraf nakijken en afsluiten.
 • Alle ramen & deuren sluiten.

Just call Anticimex

De aanwezigheid van muggen in uw huis is niet schadelijk of gevaarlijk, maar vooral hinderlijk. U en uw gezin worden gestoord en gestoken, vervolgens gaan jullie de plekken vermijden waar een muggenplaag aanwezig is.

Bovendien kunnen de muggen tussen uw voedsel en spullen verblijven of eitjes leggen op plekken waar water aanwezig is. Dit creëert onhygiënische en onprettige situaties.

Enkele muggen kunt u makkelijk zelf te lijf gaan, een grote muggenplaag in uw omgeving is moeilijker onder controle te krijgen omdat het vaak onduidelijk is waar de muggen vandaan komen. Er zijn verschillende bestrijdingsmethoden die erg doeltreffend de muggen verdelgen.

Anticimex neemt uw gemoedsrust serieus, zodat u écht ten allen tijde op uw twee oren kan slapen.

Wilt u meer weten over muggen bestrijden? Klik hier!

Houtborende insecten – laat ze niet op eigen houtje werken!

Anobium punctatum

Verbouwingen gepland?

Gaatjes in je dakconstructie? Kleine hoopjes zaagsel op de grond? Zijn er verbouwingen aan de gang die je niet gepland had? Dan heeft u waarschijnlijk een nieuwe inwoner in huis die zich een weg knaagt door uw woning.

Houtborende insecten voeden zich met de cellulose in het hout en verpulveren zo de houten constructie. De houtkevers leggen hun eitjes in het hout en de larven houden zich hier gedurende meerdere jaren schuil. De aanwezigheid van houtwormen wordt meestal pas laat opgemerkt.

Er zijn een vier-tal actieve soorten in België en één van de meeste voorkomende is de gewone houtwormkever of de Anobium punctatum.

Hoe herken je de gewone houtwormkever?

De kevers zijn donkerbruin en hebben een gewelfd halsschild. Daardoor is de kop naar onderen gericht en verborgen. Ze zijn 2,5 tot 5 mm lang. De dekschilden hebben in de lengte een serie rijen van kleine putjes.

Anobium punctatum 2

De larven worden ca. 6 mm lang en zijn geelachtig wit van kleur. Ze zijn licht gekromd en hebben drie paar pootjes. De larve van dit insect wordt wel gewone houtworm genoemd.

Anobium Punctatum - larve

Laat ze niet op eigen houtje werken!

De gewone houtworm komt in zowel naald- als loofhout voor en tast ook meubels en gereedschap aan. Vaak wordt alleen hout aangetast dat reeds lange tijd in gebruik is.

De kevers komen in de maanden mei tot en met augustus uit het hout.

Houtwormen richten heel wat schade aan:

  • Uitvlieggaten in het hout, kleine gaatjes van 1 à 2mm diameter in het hout
  • ‘Zaagsel’ of ‘boormeel’ op de grond of rond de aantasting, het verpulverde hout van de boorgaten wordt naar buiten gebracht om zo een doorgang vrij te maken voor de larven.
  • Volwassen kevers kloppen repetitief op het hout om de andere sekse aan te trekken.

woodworm

Doodskloppertje

De kevers tikken repetitief met hun kopje en schild tegen hout om zo de andere sekse te lokken. Wij horen dit geklop, vroeger werd dan ook gedacht dat het geklop van de houtworm of andere kevers de dood aankondigde. Vandaar de naam ‘doodskloppertje’. Ook de term ‘klopgeest’ komt voort uit dit fenomeen.

Kunnen we er zelf een stokje voor steken?

Zeker! Met de volgende tips kan je houtworm proberen te vermijden:

 •  Het is belangrijk, dat hout bij binnenkomst goed geïnspecteerd wordt op de aanwezigheid van houtboorders.
 • Maak het hout duurzamer door impregnatie of injectie van insecticiden.
 • Verf of vernis het meubel. Hierin leggen ze doorgaans geen eitjes.
 • Meubelstukken kunnen worden begast

Wij helpen u de verbouwing te stoppen!

Houtborende insecten kunnen tot 7 jaar lang uw hout beschadigen zonder dat u dit opmerkt. Dit kan na enige tijd zelfs leiden tot instorting van trappen, de vloer, houten balken, enz.Doe dienst op een gespecialiseerd bedrijf die de schade gaat analyseren. Afhankelijk van het soort houtworm wordt de juiste bestrijdingsmethode gekozen. Het aangetaste oppervlak wordt dan geïnjecteerd of bespoten met werkzame stoffen.

Anticimex neemt uw gemoedsrust serieus, zodat u écht ten allen tijde op uw twee oren kan slapen.

Meer weten over de houtworm? Klik hier

 

Blijf niet zitten met muizenissen!

shutterstock_93418729

Geritsel in het plafond, kleine muizenstrontjes op de grond in plaats van op je boterham, geurhinder die je niet direct kan toewijzen en plotselinge knaagschade? Waarschijnlijk heb je muizen in huis.

Dit zijn natuurlijk niet de lieve huisdiertjes die je in gedachten had maar hoe weet je nu of je een muizenplaag hebt of niet?

Muizen zijn op zoek naar voedsel en een warme nestplaats en doen dit bij voorkeur in de buurt van mensen want onbewust voorzien wij hen van al het nodige. Ze komen de woning binnen via openingen in de buitenmuur, dakgoten, chauffageleidingen, openingen onder poorten en deuren en zo verspreiden de muizen zich doorheen jouw woning.

Belangrijk om te weten is dat muizen altijd hun nest maken dicht bij een voedselbron. Mogelijke nestplaatsen zijn achter keukenkasten (valse wanden), tussen plafond en vloer, spouwmuren, voorraadkamers of andere ruimtes die dienst doen als voorraadruimte en op zolder.

Hou het muisstil!

De huismuis is de meest voorkomende muis in woningen. Het is een vindingrijk, nieuwsgierig knaagdiertje dat zich moeilijk laat vangen. Zoals haar naam prijsgeeft, leeft ze graag binnenshuis want ze kunnen niet zo goed tegen de kou.

Het is een diertje dat vooral ’s nachts actief is. Een volwassen huismuis wordt tot 10cm groot en weegt ongeveer 30 gram. Ze heeft een lichtbruine tot donkergrijze kleur, met een lichtgekleurde buik. Ze is slank gebouw om makkelijk in kieren en spleten (0,5 cm) te kunnen kruipen. De muis heeft een spitse kop met grote oren en de dunne staart is even lang of langer dan haar lichaam.

Risico's van muizen.jpg

Het wijfje kan tot 6 tot 10 worpen doen per jaar en elke worp kan tot 6 jongen bevatten. Dit kan dus al heel snel leiden tot een heuse muizenplaag.

Kunnen we zelf iets doen?

Zeker! Met de volgende tips kan je de muizen voorkomen om binnen te komen.

 • Houd uw grasmat en beplanting of begroeiing kort.
 • Sluit vuilnisbakken goed af.
 • Berg dierenvoeding op in afsluitbare emmers.
 • Laat geen losse voedingsmiddelen rondslingeren en stockeer de voedingsmiddelen zodanig dat muizen er niet aan kunnen.
 • Opgelet met kippen in de tuin. Bied hun voeding aan in voederbakken.
 • Plaats roosters boven ventilatie- en verluchtingsopeningen naar buiten.
 • Dicht spouwen aan onder- en bovenkant (bv. stootvoegen), alsook kieren & spleten in de muren.
 • Sluit openingen onder de dakpannen zo goed mogelijk af.

Als je last hebt van slechts één muis in uw huis, kan je zelf proberen de muis te bestrijden. Je kan terecht in de dichtstbijzijnde doe-het-zelf winkel voor vergif. Het is belangrijk om de verpakking grondig te bekijken op dier- en kindvriendelijkheid van het product.

Opgeruimd staat netjes.

Eén of twee muizen vormen al snel een heuse muizenplaag die je niet zelf kan bestrijden. Geen probleem. Anticimex biedt de oplossing!

Na een grondige inspectie wordt de bestrijdingsmethode bepaalt die de muizen eeuwig een halt zal toeroepen. Er kan gebruik gemaakt worden van non-tox middelen, electronic rodent monitoring, lijmplaten, professioneel muizenvergif, enz. Wij adviseren ook omtrent verdere maatregelen en manieren om muizen te voorkomen.

Anticimex neemt uw gemoedsrust serieus, zodat u écht ten allen tijde op uw twee oren kan slapen.

 Wenst u meer info over muizenbestrijding? Klik hier!